Mali

Enfortiment institucional i educatiu a Kouniana

Als petits municipis de Mali, com a la major part de països africans, la cultura política a l'àmbit municipal està molt poc desenvolupada i tant els representants polítics com els tècnics tenen una formació insuficient sobre la gestió administrativa municipal. Alhora, la societat civil està poc organitzada i té un baix nivell de participació als espais de presa de decisió, especialment les dones, la  intervenció de les quals en les decisions col•lectives és pràcticament inexistent. D'altra banda, les dificultats d''accés a l'educació dels infants constitueixen un entrebanc per superar la situació de pobresa imperant al país. Per això es proposa desenvolupar un programa de tres anys que permeti millorar la governabilitat enfortint els governs municipals, les organitzacions de dones i els col•lectius comunitaris, així com reforçar el sistema educatiu. El primer any es preveu proporcionar formació i equipaments informàtics als funcionaris municipals, i establir el padró municipal. Igualment, es duran a terme prospeccions per fomentar l'apoderament de les organitzacions de dones i la formació dels dirigents comunitaris. Paral·lelament es donarà resposta a una demanda de l'Ajuntament i la comunitat: la construcció i equipament de tres aules, el menjador i els lavabos a l'escola d'educació primària, que facilitarà l'escolarització de més de 700 infants (90 nous alumnes de primària i 723 beneficiaris del menjador).

Estat: Actiu
Aportació del Fons: 77 734,68 €

Entitats executores

Fundació Balcat Solidaris

Organització mallorquina sense ànim de lucre que té com a objectius dur a terme projectes de cooperació per al desenvolupament, eradicació de la pobresa i ajuda humanitària a l'àmbit internacional, així com impulsar accions relacionades amb el comerç just, i la inserció laboral i desenvolupament personal, molt especialment de les dones i dels discapacitats.

Association Malienne pour la Promotion des communes rurales-AMPCR

Associació sense ànim de lucre creada a Mali el 2012, que té com a objectiu promoure i contribuir al desenvolupament econòmic, social i cultural de les comunitats rurals.