Marroc

Donam suport al municipi d’Oued Laou des de 2010.

En coordinació amb l’ajuntament i una ONG local treballem en l’elaboració d’un pla de gestió de residus sòlids urbans.

Programa de desenvolupament integral a Oued Laou

Import

2014

2015

2016

Total

40.000 €

35.000 €

 24.158,07 €

99.158,07€

Aportacions de socis i col·laboradors 2016

Consell de Mallorca

100%

Aportacions de socis i col·laboradors 2015

Consell de Mallorca

71%

Govern de les Illes Balears

29%

Aportacions de socis i col·laboradors 2014

Consell de Mallorca

74%

Ajuntament d’Esporles

19%

Esporles al món

7%