Marroc

Reciclatge i gestió de residus sòlids a Oued Laou

El municipi de d'Oued Laou ha vist com en els darrers anys s'incrementava la població, sobretot a la zona del centre, amb un estil de vida pròpiament urbà, la qual cosa ha provocat un considerable augment dels residus sòlids. En aquests moments té una població de 10.000 habitants, que arriben a 30.000 en èpoques d'estiu. Actualment els residus es duen a cremar a la desembocadura del riu, on generen contaminació de l'aire i dels recursos hídrics, i un impacte visual molt desagradable, a més de constituir un focus important d'infeccions i contaminació de la platja. Després d'una visita d'un tècnic de residus del Consell de Mallorca, s'han prioritzat diferents accions per controlar l'abocador, tant pel que fa a la seguretat, com a la reducció de residus i la millora de les condicions dels treballadors i pobladors que hi accedeixen per recollir material reciclable. En aquesta fase es planteja el tancament de l'abocador, la construcció d'un magatzem per dipositar-hi el material que es pugui reciclar (plàstic, vidre, paper...), el control de residus sanitaris, així com accions de formació per a l'ajuntament. També es considera necessari trobar una solució per a les famílies que viuen de la tria de residus dins de l'abocador: es proposa crear una cooperativa, de forma que l'activitat que duen a terme sigui més segura i estigui legalitzada.

Seguiment: 

En primer lloc es va constituir un comitè de seguiment i planificació de les accions previstes al projecte, format pel coordinador del projecte d’ADEO, l’enginyer en cap del municipi i el capatàs dels treballadors del servei de recollida de residus domèstics. El comitè va efectuar diverses visites sobre el terreny on es localitza l’abocador per delimitar l’espai i iniciar les feines de construcció de la tanca perimetral. Al desembre de 2016 es va instal·lar la tanca a la part est de l’abocador (200m) i la barrera d’accés, però les  per finalitzar el tancament complet de l’abocador es varen haver d’aturar per decisió judicial, perquè els veritables propietaris dels terrenys havien reclamat la propietat del 70% de la superfície de l’abocador. Els intents per part de l’Ajuntament d’expropiar-los varen resultar infructuosos, i es va  destinar part del pressupost de la tanca a la construcció d’una caseta per al guarda que du el registre dels camions que accedeixen a l’abocador. D’altra banda, es varen pavimentar 80m de pista per facilitar l’accés dels camions i es va instal·lar un sistema de filtrat mitjançant una reixa que reté els residus sòlids a fi d’evitar que vagin a raure al torrent que es troba a la base de l’abocador.Pel que fa a l’elaboració del sistema de control del volum de residus que arriben a l’abocador, el comitè va identificar dues persones de l’equip de servei de recollida de residus que controlen l’accés a l’abocador de 7 a 13h i de 13 a 19h, registrant el nombre de camions que hi arriben, la procedència i la càrrega estimada en tones. Igualment, es varen identificar tres famílies (nou persones) que es dediquen a cercar materials reciclables o reutilitzables a l’abocador per intentar crear una cooperativa de recollida selectiva de paper i cartró, plàstic, vidre i metall.. Després de mesos de contactes, informació i formació, es va aconseguir que les sis persones presentassin una proposta de constitució com a beneficiaris de la futura cooperativa, encara pendent de registre comercial, formada per sis membres de les famílies que feien feina a l’abocador i per 12 treballadors de recollida selectiva de plàstic dels barris del municipi. Al mateix temps es varen sol·licitar pressupostos a diferents empreses de construcció per bastir la nau perquè la cooperativa hi emmagatzemi els productes recollits. A causa de la pujada del preu del metall es va haver de reduir la superfície inicialment prevista (100m2) a 60m2 i es va triar la que va presentar l’oferta que s’ajustava més al projecte. Quan ja s’havia iniciat el procés de preparació del terreny, davant l’aturada de les obres a causa de la reclamació judicial dels propietaris reals de la major part de la finca on s’havia establert l’abocador, es va decidir canviar la ubicació del magatzem i, amb l’autorització del Fons Mallorquí, es va acceptar la proposta de l’Ajuntament de construir-lo en un aparcament de vehicles municipals de titularitat pública al centre del municipi. Així, es va bastir un edifici de 54m2, dividit en tres parts per aplegar per separat el plàstic, el vidre i el paper.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 35 000,00 €

Entitats executores

ADEO

L'associació per el desenvolupament i la protecció mediambiental de Oued Laoud i les seves valls (ADEO) neix amb l'objetiu d'implementar projectes de desenvolupament local amb una atenció particular per a la protecció del medi ambient.