Mediterrània i Àsia central

Educació preescolar per a la integració de fills d'immigrants al Marroc

Durant molts anys el Marroc va ser un país emissor d'emigrants cap a Europa. A inicis del segle XXI va esdevenir un país de trànsit per a l'emigració procedent dels països de l'Àfrica subsahariana. Actualment, en canvi, s'ha convertit en un país de destí per a un nombre cada vegada més elevat d'immigrants. Tot i que s'estan fent importants esforços per integrar els nouvinguts, especialment a l'àmbit educatiu, l'accés a l'educació infantil resta una assignatura pendent, que afecta també els propis marroquins d'àrees rurals i, especialment, les nines. L'educació preescolar constitueix una eina molt important per facilitar la integració social de la població immigrada, a més a més contribueix a reduir les causes de l'exclusió social i econòmica, perquè fa disminuir el percentatge d'abandonament escolar, i a incrementar les oportunitats de formació i integració laboral. Però els fills dels immigrants tenen moltes dificultats per accedir a l'educació preescolar. Per això el projecte proposa habilitar i equipar dues aules, contractar personal i proporcionar educació a 15 nins i 15 nines, així com sensibilitzar els pares sobre la importància de l'escolarització infantil i fomentar l’intercanvi amb pares marroquins per facilitar-ne la integració. 

 

Estat: Anul·lat
Aportació del Fons: 10 000,00 €

Entitats executores

Association Ahlam pour le développement

ONGD laica, autònoma, sense ànim de lucre que té per objectiu protegir els valors universals per millorar el desenvolupament de la societat local, regional, nacional i multilateral marroquina. Les seves activitats es concentren a la regió de Tànger i la prefectura de Tanger-Assilah, tant a la zona rural com la urbana.