Mediterrània i Àsia central

Promoció sociolaboral de les dones al municipi de Oued Laou

A partir de la sol·licitud de les dones de Oued Laou manifestada en diverses activitats de formació i sensibilització realitzades, es proposa un programa de promoció de les dones del municipi de Oued Laou a l'àmbit personal, social i laboral. Es preveu en primer lloc rehabilitar el centre de capacitació del barri de Timendlast, amb la incorporació d'una sala multimèdia i una videoteca especialitzada en matèria d’igualtat de gènere, capacitació professional, drets dels infants, etc. Igualment, s'impartirà un programa de formació en cultura general, així com un seguit de tallers per reforçar l'autoestima i la capacitat de presa de decisions, sobre l'educació en igualtat i l'equitat de gènere a la cultura islàmica. A més a més, s'impartirà una sèrie de cursos de formació professional, relacionats en gran part amb l'orientació turística de l'economia del municipi (pastisseria, gastronomia, informàtica, gerreria, brodat tradicional, elaboració de bosses amb plàstic reciclat i emprenedoria). Finalment, s'organitzarà una trobada sobre la consciència cívica i legal de les dones, sobre la base d'una enquesta sobre la situació i els problemes de les dones de Oued Laou, i s'obrirà el debat sobre la necessitat d'introduir canvis de mentalitat i de reforçar les capacitats, perquè puguin contribuir al desenvolupament sostenible de la societat. Paral·lelament se celebraran sessions de sensibilització per fomentar l'equitat de gènere sobre la base dels conceptes islàmics contemporanis. 

Estat: Actiu
Aportació del Fons: 64 897,33 €

Entitats executores

ADEO

L'associació per el desenvolupament i la protecció mediambiental de Oued Laoud i les seves valls (ADEO) neix amb l'objetiu d'implementar projectes de desenvolupament local amb una atenció particular per a la protecció del medi ambient.