Mediterrània i Àsia central

Suport al comitè de batles libanesos davant la crisi de refugiats sirians

El projecte vol contribuir a millorar les condicions d'execució de l'acció pública local i donar suport a les administracions locals a millorar el desenvolupament dels territoris corresponents. La crisi dels refugiats sirians al Líban té un impacte molt gran per a les administracions locals, que han de gestionar una situació per a la qual no estan preparades i que planteja múltiples problemes quant a infraestructures ui d'ordre econòmic, ambiental, de seguretat, la qual cosa fa trontollar la estabilitat i la cohesió social dels municipis. S'ha de tenir en compte que l'acolliment de refugiats sirians ha fet que molts municipis hagin duplicat o triplicat el nombre de residents i, en alguns casos, els nouvinguts superen la xifra de població local, la qual cosa genera sentiments d'inseguretat i tensions entre comunitats hostes i refugiats. Davant d'aquesta situació, el Comitè de batles i les autoritats locals han manifestat en nombroses ocasions les dificultats amb què es troben per garantir els serveis bàsics necessaris, per millorar el diàleg amb l'Estat i per beneficiar-sedels projects de desenvolupament que es posen en marxa per respondre a la crsisi dels refugiats i per enfortir els equips municipals per fer front a tots aquests reptes. Al Líban no hi ha una associació de municipis, de manera que el Comitè de Batles, interat per 14 administracions lcoals en representanció de 75 municipis i mancomunitats de municipis (que engloben el 75% de la població libanesa) és qui s'encarrega de la dinamització de la xarxa i organitza la concertació entre càrrecs electes per dur les seves demandes a l'àmbit nacional i internacional. En aquest marc, el projecte proposa donar suport a les administarcions lcoals per reforçar el diàleg amb l'Estat i enfortir els municipis perquè puguin respondre a la situació crítica en què es troben. S'han establert dos eixos d'actuació: articulació de l'acció municipal, mitjançant la concertació del Comitè de Batles i dels comitès temàtics de què disposa (medi ambient, desenvolupament local, cohesió social i seguretat, economia local i fanances municipals) en torn a les necessitats expressades per les autoritats locals; i elaboració d'un diagnòstic sobre les necessitats quant a enfortiments de capacitats dels càrrecs electes i personal tècnic de les administracions locals i proposta d'un pla d'actuació per respondre a aquestes necessitats.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: 50 097,00 €

Entitats executores

Cités Unies Liban

Aquesta associació fa feina amb els ajuntaments libanesos en col·laboració d'entitats locals europees, amb l'objectiu de desenvolupar l'acció municipal en general i consolidar la cooperació entre els municipis libanesos i entre aquests i l'administració estatal i les institucions internacionals;  així com promoure la cooperació entre municipis al Líban i a l'estranger; i facilitar l'accés a projectes i programes nacionals i internacionals.