Mediterrània

Assistència bàsica a emigrants subsaharians en trànsit al nord del Marroc

El projecte s'adreça a la població refugiada i emigrant subsahariana que es troba a la zona de Tànger (nord del Marroc), en la ruta entre aquesta ciutat i Ceuta, a l'espera de poder travessar l'estret de Gibraltar i accedir a les costes europees. En aquesta regió es produeix una gran concentració de persones que s'allotgen de forma molt precària en campaments improvisats esperant l'ocasió d'embarcar-se i que sovint són víctimes d'abusos i de la vulneració dels drets bàsics. El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha finançat aquest projecte durant dos  mesos i amb l'aportació del Fons Mallorquí es podria ampliar el nombre de persones ateses. L’associació Ahlam, en coordinació amb la Mitja Lluna Roja, les associacions d'emigrants i els municipis costaners de la ruta, subministren lots alimentaris (amb productes de primera necessitat no peribles com ara oli, sucre, arròs, cafè...), lots sanitaris (medicaments de primers auxilis) i  lots vestimentaris (calçat, roba interior, calçons, samarretes i jaquetes) als subsaharians en trànsit. A més s'elabora una base de dades per obtenir un perfil socioeconòmic dels emigrants, amb la intenció de donar visibilitat a la situació dels emigrants en trànsit i especialment als riscos de la violació dels seus drets.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: 10 000,00 €

Entitats executores

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Organització formada per ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes (diputacions, consells comarcals i mancomunitats), que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits.

Association Ahlam pour le développement

ONGD laica, autònoma, sense ànim de lucre que té per objectiu protegir els valors universals per millorar el desenvolupament de la societat local, regional, nacional i multilateral marroquina. Les seves activitats es concentren a la regió de Tànger i la prefectura de Tanger-Assilah, tant a la zona rural com la urbana.