Nicaragua

Enfortiment del desenvolupament integral de Ciudad Antigua

Aquest projecte vol reforçar les actuacions realitzades en anys anteriors orientades a reduir l'impacte del canvi climàtic i de la conjuntura econòmica mundial a Ciudad Antigua, un dels municipis més pobres de Nicaragua. L'objectiu és garantir la sobirania alimentària, l'accés a l'educació i a un habitatge segur, amb intervencions que inclouen la sostenibilitat com a eix fonamental per reduir la contribució als efectes del canvi climàtic als recursos agrícoles, hídrics i forestals del municipi. Les intervencions previstes són: 1) Diversificació de conreus per a 25 productors; 2) Millora d'habitatges per a 30 famílies; 3) Dotació de 52 beques per fomentar l'assistència, rendiment acadèmic i promoció escolar dels infants a l’educació primària; i 4) Rehabilitació i equipament de les oficines de l'àrea de prestació de serveis socials de l'Ajuntament. 

 .

Estat: Actiu
Aportació del Fons: 50 000,00 €

Entitats executores

Alcaldía de Ciudad Antigua

El municipi de Ciudad Antigua pertany al departament de Nueva Segovia. Des de fa més de 10 anys,  el Fons Mallorquí dóna suport als processos de desenvolupament local que el municipi du a terme.

INPRHU-Ocotal (Instituto de Promoción Humana)

L'Instituto de Promoción Humana és una organització no governamental que actua per millorar les condicions de vida i de participació dels sectors més vulnerables del departament de Madriz, en aliança amb els governs locals, institucions governamentals i altres organitzacions de desenvolupament.