Nicaragua

Millora de comunicacions viàries i accés a l'educació a Ciudad Antigua

Ciudad Antigua és un dels municipis més pobres de Nicaragua, sobretot a l'àrea rural. La major part de la població es dedica a l’agricultura, però no disposa de mitjans ni recursos per transportar la producció, de manera que es veuen obligats a vendre-la a intermediaris a preus molt baixos. Igualment, l'accés a serveis socials i culturals està limitada per la manca de mitjans de transport públics. D'altra banda, moltes comunitats no tenen accés a l'aigua potable i al sanejament, la qual cosa perjudica especialment la salut dels infants i el medi ambient. Finalment, la manca de recursos econòmics impedeix que molts infants puguin disposar de l'equipament necessari per assistir a escola. Aquest projecte, que es basa sobre un diagnòstic participatiu de la població, preveu adquirir un mitjà de transport públic col·lectiu que permeti traslladar persones i mercaderies des de 15 comunitats rurals al centre urbà. Igualment, proporcionarà 50 beques per fomentar l'assistència, rendiment acadèmic i promoció escolar dels infants a l’educació primària. Finalment, es durà a terme un estudi de viabilitat per a la construcció d'un sistema d'aigua i sanejament a les comunitats de Mojón I i Mojón I, que beneficiaria 70 famílies.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: 18 000,00 €

Entitats executores

Alcaldía de Ciudad Antigua

El municipi de Ciudad Antigua pertany al departament de Nueva Segovia. Des de fa més de 10 anys,  el Fons Mallorquí dóna suport als processos de desenvolupament local que el municipi du a terme.