Nicaragua

Millora de l'accés a l'aigua i l'habitatge a Las Sabanas

Aquest projecte forma part del programa desenvolupament territorial de Las Sabanas, que té com a propòsit fonamental afavorir iniciatives de desenvolupament per a la reducció de pobresa. El programa es du a terme en el marc del Pla estratègic municipal de desenvolupament humà 2012-2017 i dóna prioritat a la millora de l'organització comunitària, l'accés a l'aigua i el sanejament ambiental; la reducció de la baixa cobertura del sistema educatiu; i la millora de les condicions d'habitabilitat de les llars. Aquest projecte inclou la rehabilitació de 15 habitatges i el foment de pràctiques higièniques sanitàries de les famílies, així com la millora del sistema de captació i distribució d'aigua, amb la construcció d'una nova pila d'abastiment. Se'n beneficiaran 387 famílies de la zona urbana. A més a més, es reforçarà el procés de concertació local per a la governabilitat democràtica, per augmentar les capacitats d'incidència associativa.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: 60 000,00 €

Entitats executores

Alcaldía de Las Sabanas

El municipi de Las Sabanas és el més petit del departament de Madriz. El Fons Mallorquí, des de fa més de 15 anys, dóna suport als processos de desenvolupament local que el municipi dur a terme.

UCOM - Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista

La Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista és una entitat tècnico-administrativa de coordinació i de representació conjunta de sis governs municipals del departament de Madriz i altres municipis que s'adhereixin al conveni de cooperació municipalista. Aactua en tots els temes que, per la seva importància, afecten als seus interessos comuns.