Nicaragua

Millora de l'accés a l'energia i l'habitatge i promoció turística a Las Sabanas

Aquesta iniciativa vol enfortir les capacitats de l'administració pública municipal de Totogalpa en el marc de les competències en lluita contra la pobresa, amb un enfocament inclusiu i sostenible i en la línia dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Es volen millorar les condicions de vida de 251 persones integrades en 63 famílies camperoles mitjançant l'accés a serveis d'energia de fonts renovables, a infraestructures assequibles d'habitatge social i la promoció de l'emprenedoria des de les capacitats pròpies de les famílies i el territori, així com l'enfortiment del procés de concertació local per a la governabilitat democràtica a través de l'increment de les capacitats d'incidència associativa.  Es durà a terme un diagnòstic sobre l'estat de l'habitatge i l'accés a l'energia elèctrica, i s'impartiran tallers de formació als beneficiaris sobre autoconstrucció i sobre manteniment de plaques solars. S’executaran les obres de rehabilitació de 12 habitatges i la instal·lació de plaques solars en 16 llars que es troben fora de la cobertura del sistema elèctric nacional, amb la participació dels beneficiaris com a mà d'obra. A més a més es milloraran les condicions de la llacuna de la Bruja, un lloc d'interès natural, que té un important potencial turístic i, per tant, econòmic, amb la neteja del fons i l'adequació de les instal·lacions del moll.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: 60 000,00 €

Entitats executores

Alcaldía de Las Sabanas

El municipi de Las Sabanas és el més petit del departament de Madriz. El Fons Mallorquí, des de fa més de 15 anys, dóna suport als processos de desenvolupament local que el municipi dur a terme.

UCOM - Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista

La Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista és una entitat tècnico-administrativa de coordinació i de representació conjunta de sis governs municipals del departament de Madriz i altres municipis que s'adhereixin al conveni de cooperació municipalista. Aactua en tots els temes que, per la seva importància, afecten als seus interessos comuns.