Nicaragua

Millora de l'accés a l'aigua i el sanejament a Telpaneca

Aquesta iniciativa vol enfortir les capacitats de l'administració pública municipal de Telpaneca en el marc de les competències en lluita contra la pobresa, amb un enfocament inclusiu i sostenible i en la línia dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Es volen millorar les condicions de salut de 535 persones integrades en 129 famílies pageses de les comunitats d'Apagüique i El Portal mitjançant l'accés a l'aigua potable i sanejament, i l'enfortiment del procés de concertació local per a la governabilitat democràtica a través de l'increment de les capacitats d'incidència associativa. Es construirà un sistema d'abastiment d'aigua per gravetat, amb la participació dels beneficiaris com a mà d'obra; es realitzaran activitats de sensibilització sobre l'aigua i la salut, sanejament bàsic i protecció de conques, i alimentació saludable i protecció del medi ambient.  Es donarà suport a la constitució del comitè d'aigua potable i s’impartirà formació sobre el manteniment i legalització del sistema comunitari d'abastiment d'aigua. Finalment, es reforestarà l'àrea de les obres construïdes mitjançant dos planters forestals de 1.000 plantes cadascun.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: 60 000,00 €

Entitats executores

Alcaldía de Telpaneca

El municipi de Telpaneca pertany al departament de Madriz. El Fons Mallorquí, des de fa més de 15 anys, dóna suport als processos de desenvolupament local que el municipi du a terme.

UCOM - Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista

La Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista és una entitat tècnico-administrativa de coordinació i de representació conjunta de sis governs municipals del departament de Madriz i altres municipis que s'adhereixin al conveni de cooperació municipalista. Aactua en tots els temes que, per la seva importància, afecten als seus interessos comuns.