Nicaragua

Millora de l'accés a l'habitatge i el sanejament a Totogalpa

Aquest projecte forma part del programa de desenvolupament territorial de Totogalpa, que té com a objectiu fonamental afavorir iniciatives de desenvolupament que contribueixin a reduir l’extrema pobresa en aquest municipi. El programa es du a terme en el marc del Pla estratègic municipal de desenvolupament humà 2012-2017 i dóna prioritat a incidir sobre els problemes causats per la manca o poca adequació d'hàbits higiènics i sanitaris de la població; l’elevada taxa de mortalitat materna i dels nadons; i el dèficit o mal estat de l'habitatge. Enguany es proposa  millorar les condicions d'habitabilitat i sanejament de 75 famílies (225 persones) de la comarca de Cuje, en què el 68% de les necessitats bàsiques de la població no estan satisfetes. Preveu la rehabilitació de 20 habitatges i la construcció de 60 latrines. Paral·lelament es reforçarà el procés de concertació local per a la governabilitat democràtica, per augmentar les capacitats d'incidència associativa.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: 60 000,00 €

Entitats executores

Alcaldía de Totogalpa

El municipi de Totogalpa pertany al departament de Madriz. El Fons Mallorquí, des de fa més de 15 anys, dóna suport als processos de desenvolupament local que el municipi dur a terme.

UCOM - Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista

La Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista és una entitat tècnico-administrativa de coordinació i de representació conjunta de sis governs municipals del departament de Madriz i altres municipis que s'adhereixin al conveni de cooperació municipalista. Aactua en tots els temes que, per la seva importància, afecten als seus interessos comuns.