Nicaragua

Millora del sanejament i l'habitatge a Totogalpa

Aquesta iniciativa vol enfortir les capacitats de l'administració pública municipal de Totogalpa en el marc de les competències en lluita contra la pobresa, amb un enfocament inclusiu i sostenible i en la línia dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Es volen millorar les condicions de salut de 359 persones integrades en 90 famílies pageses de les comarques de Cuje, Cayantú, Terrero Grande i de l’àrea marginal urbana mitjançant l'accés al sanejament i l'habitatge, així com l'enfortiment del procés de concertació local per a la governabilitat democràtica a través de l'increment de les capacitats d'incidència associativa. Es durà a terme un diagnòstic sobre l'estat de l'habitatge i el sanejament i s'impartiran tallers de formació als beneficiaris sobre autoconstrucció, i ús i manteniment de latrines. S’executaran les obres de rehabilitació de 10 habitatges i la instal·lació de 80 latrines, amb la participació dels beneficiaris com a mà d'obra. Es realitzaran sessions de sensibilització sobre hàbits saludables, salut ambiental, agricultura sostenible i reforestació. Finalment, es donarà suport a la constitució i funcionament dels comitès d'aigua i sanejament.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: 60 000,00 €

Entitats executores

Alcaldía de Totogalpa

El municipi de Totogalpa pertany al departament de Madriz. El Fons Mallorquí, des de fa més de 15 anys, dóna suport als processos de desenvolupament local que el municipi dur a terme.

UCOM - Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista

La Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista és una entitat tècnico-administrativa de coordinació i de representació conjunta de sis governs municipals del departament de Madriz i altres municipis que s'adhereixin al conveni de cooperació municipalista. Aactua en tots els temes que, per la seva importància, afecten als seus interessos comuns.