Nicaragua

Suport a centres educatius de Nicaragua

Projecte de continuïtat que vol incidir en el sector educatiu oferint la realització d'activitats vinculades a la sensibilització sobre les limitacions de la pobresa al sud i les possibilitats de cooperació del nord, alhora que promou l'intercanvi cultural entre els pobles i contribueix a millorar les condicions mínimes necessàries per dur a terme el procés d'aprenentatge d'infants, adolescents i joves en 10 centres educatius del departament nicaragüenc de Madriz. A Nicaragua hi ha un percentatge molt elevat d'infants i joves en edat escolar que tenen dificultats per accedir a una educació de qualitat, alts índexs de deserció escolar, baix rendiment acadèmic, deficient formació dels docents i deteriorament de les infraestructures als centres educatius del sector públic, que redueix les possibilitats d'accés al sistema de la major part de la població en edat escolar i, especialment, a les zones rurals i poblacions disperses. El projecte beneficiarà 1.200 alumnes d'educació primària i secundària dels municipis de Telpaneca, Totogalpa i Las Sabanas, a través de millores en infraestructures o equipaments escolars.

Seguiment: d’una banda es varen dur a terme un seguit de jornades de formació per a docents, amb la modalitat de trobades pedagògiques d’interaprenentatge incloses al Pla nacional d’educació 2017-2021. Atès que els ajuntaments varen aportar una part dels recursos necessaris per a les inversions de millores i equipaments als centres educatius, es va poder ampliar l'oferta de formació per a mestres i professors. Es va dur a terme dues jornades pedagògiques d’avaluació d’aprenentage, amb 100 docents participants cadascuna, i un taller de capacitació sobre resolució de problemes, que aplegà 60 mestres a Somoto. En aquesta localitat es varen celebrar igualment seminaris de coordinació i formació per a l'equip departamental (assessors pedagògics i directors), amb 75 assistents en total,  i tallers sobre seguretat escolar, avaluació, reflexió i projecció sobre gestió integral del risc amb 50 participants. També va tenir lloc la sessió de selecció dels docents emprenedors, amb 62 assistents, i una jornada d’elaboració del pla de reforç d’aprenentatge a Telpaneca, que aplegà 70 mestres i professors.  A l’àmbit de les inversions en centres educatius de Madriz s’han executat les següents accions: rehabilitació del sistema elèctric de l’escola Nuestra Señora de Guadalupe (Telpaneca); lliurament de materials per a les obres de rehabilitació per a la captació d’aigua de la teulada, construcció de cinc latrines i lliurament d’equip de so a l’escola San Andrés de Telpaneca; lliurament de mobiliari, material escolar i vestits folklòrics a l’institut rural San Jerónimo (Telpaneca), a  l’escola El Cacao (Totogalpa) i a l’escola Rubén Darío (Totogalpa).  D’altra banda, els centres estan treballant sobre el tema anual de les migracions (el curs començà al febrer) i els treballs es lliuraran a final de curs (novembre) per fer efectiu l’intercanvi amb els centres educatius de Mallorca.  D’aquesta manera se n’han beneficiat 1.511 alumnes en total i 526 docents.
 

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 10 000,00 €

Entitats executores

UCOM - Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista

La Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista és una entitat tècnico-administrativa de coordinació i de representació conjunta de sis governs municipals del departament de Madriz i altres municipis que s'adhereixin al conveni de cooperació municipalista. Aactua en tots els temes que, per la seva importància, afecten als seus interessos comuns.