Nicaragua

Reforç de les millores i adaptació de la població als efectes del canvi climàtic

 Aquest projecte vol reforçar i ampliar les actuacions realitzades en anys anteriors orientades a garantir la  sobirania alimentària i l'accés a l'aigua potable a Ciudad Antigua, amb intervencions que incloguin la sostenibilitat com a eix fonamental per reduir la contribució als efectes del canvi climàtic sobre els recursos agrícoles, hídrics i forestals del municipi. Igualment es preveu millorar la qualitat dels habitatges amb la instal•lació de teulades metàl•liques en comptes de les tradicionals de fusta, que afavorien la desforestació, així com mitjançant petits crèdits per finançar altres obres de millora.

Estat: En curs
Aportació del Fons: 30 000,00 €

Entitats executores

INPRHU-Ocotal (Instituto de Promoción Humana)

L'Instituto de Promoción Humana és una organització no governamental que actua per millorar les condicions de vida i de participació dels sectors més vulnerables del departament de Madriz, en aliança amb els governs locals, institucions governamentals i altres organitzacions de desenvolupament.