Nicaragua

Reforç de les millores i adaptació de la població als efectes del canvi climàtic

Aquest projecte vol reforçar i ampliar les actuacions realitzades en anys anteriors orientades a garantir la  sobirania alimentària i l'accés a l'aigua potable a Ciudad Antigua, amb intervencions que incloguin la sostenibilitat com a eix fonamental per reduir la contribució als efectes del canvi climàtic sobre els recursos agrícoles, hídrics i forestals del municipi. Igualment es preveu millorar la qualitat dels habitatges amb la instal•lació de teulades metàl•liques en comptes de les tradicionals de fusta, que afavorien la desforestació, així com mitjançant petits crèdits per finançar altres obres de millora.

Seguiment

En primer lloc es varen seleccionar les comunitats beneficiàries de les millores en habitatges: Carrizal I i II, Mojón II i casc urbà; es designaren les 21 famílies beneficiàries. Es varen elaborar els plans d’inversió, que varen ser ajustats i/o aprovats per cada família; se seleccionaren els mestres d’obra; i es varen adquirir i distribuir els materials. Els beneficiaris varen participar a les obres, sota supervisió dels mestres contractats. Es varen rehabilitar teulades, parets, porxos, cuines i s'instal·laren 23 portes i 10 finestres. Quatre habitatges es varen haver de rehabilitar completament. D’altra banda, es va establir un sistema de crèdit rotatiu nou per a llars menys empobrides, que beneficià 12 famílies.  Pel que fa a l’àrea de producció agrícola, se celebraren 10 reunions amb els pagesos de les comunitats per donar a conèixer els objectius i condicions per diversificar la producció amb la intenció que generi ingressos per a les famílies. Es varen elaborar 16 plans de diversificació per a les comunitats de Carrizal, Mojón II i Apatiquí, amb la introducció del conreu de cafè i d’hortalisses. En la segona part del projecte es va  donar suport a la collita de cafè mitjançant crèdits rotatius, que beneficiaren 22 pagesos propietaris de petites unitats de producció. Els doblers recuperats es varen invertir en la producció de plàtan, iuca o pinya. També es va dur a terme una fira camperola per promoure els productes agrícoles del municipi i el comerç just entre productors i consumidors, amb la participació de 20 pagesos. Quant a la protecció de les fonts de recàrrega hídrica,  a les comunitats de Zapote I, Zapote II i El Limón es varen reorganitzar les brigades i es va dur a terme una campanya de neteja del sistema que els proveeix d’aigua; a El Limón, a més, es va reforçar la tanca perimetral i a la comunitat del Zapote es va reforestar. Paral·lelament es va avaluar el funcionament de les 20 cuines millorades en marxa des de l’any anterior i se n’instal·laren 24 de noves a les comunitats de Mojón, Zapote II, El Limón, Garcías i Los Araditos. Cada família beneficiada va rebre assessorament sobre l’ús i manteniment de l’equip corresponent. Finalment, s’ha proporcionat assessorament tècnic per al funcionament de la cooperativa de productors i per a la revisió del funcionament del fons rotatiu de suport a dones emprenedores (FRAME), que en cinc anys ha atorgat 147 crèdits, amb 92 dones beneficiades.

 

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 30 000,00 €

Entitats executores

INPRHU-Ocotal (Instituto de Promoción Humana)

L'Instituto de Promoción Humana és una organització no governamental que actua per millorar les condicions de vida i de participació dels sectors més vulnerables del departament de Madriz, en aliança amb els governs locals, institucions governamentals i altres organitzacions de desenvolupament.