Nicaragua

Iniciatives de desenvolupament socioeconòmic de Ciudad Antigua

Ciudad Antigua és un dels municipis més pobres de Nicaragua: els indicadors sobre el nivell de satisfacció de les necessitats bàsiques identifiquen importants mancances: habitatges inadequats i amb amuntegament d'ocupants, serveis d'aigua i sanejament insuficients, baixa taxa d'accés a l'educació, elevat índex de desocupació, etc. Durant els pròxims tres anys les actuacions es proposen incidir en tres àmbits: aigua i sanejament; habitatge digne i sobirania alimentària. Amb aquest projecte es planteja: a) Protecció del medi ambient i de les fonts d'aigua superficial a través de la reforestació; b) Millora de camins rurals per accedir a les comunitats; i c) Millora d'habitatges.

Estat: En curs
Aportació del Fons: 30 000,00 €

Entitats executores

INPRHU-Ocotal (Instituto de Promoción Humana)

L'Instituto de Promoción Humana és una organització no governamental que actua per millorar les condicions de vida i de participació dels sectors més vulnerables del departament de Madriz, en aliança amb els governs locals, institucions governamentals i altres organitzacions de desenvolupament.