Nicaragua

Desenvolupament territorial de Las Sabanas III

Aquest programa es du a terme en el marc del Pla estratègic municipal de desenvolupament humà 2012-2017 i dóna prioritat a la millora de l'organització comunitària, l'accés a l'aigua i el sanejament ambiental; la reducció de la baixa cobertura del sistema educatiu; i la millora de les condicions d'habitabilitat de les llars. Amb aquest projecte 85 famílies  es beneficiaran directament de l'accés a l'aigua potable a la comunitat de Quebrada Honda; 30 estudiants tendran garantit l'accés a formació tècnica i superior; i 20 famílies es beneficiaran de millores en l'habitatge. Entre les activitats que es duran a terme, cal destacar la construcció d'un sistema comunitari d'abastiment d'aigua i l'organització comunitària per a la gestió de l'aigua i millora del sanejament; reforestació de l'entorn de la font d'aigua potable; organització de la comissió de beques i reunions amb les comunitats educatives, pagament de les beques, seguiment i avaluació dels resultats; adquisició i transport de materials per a la construcció; formació dels beneficiaris en autoconstrucció, sobre pràctiques higièniques i agricultura sostenible; contractació de mà d'obra qualificada i autoconstrucció dels habitatges per part dels beneficiaris.
 

Estat: En curs
Aportació del Fons: 60 000,00 €

Entitats executores

Alcaldía de Las Sabanas

El municipi de Las Sabanas és el més petit del departament de Madriz. El Fons Mallorquí, des de fa més de 15 anys, dóna suport als processos de desenvolupament local que el municipi dur a terme.

UCOM - Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista

La Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista és una entitat tècnico-administrativa de coordinació i de representació conjunta de sis governs municipals del departament de Madriz i altres municipis que s'adhereixin al conveni de cooperació municipalista. Aactua en tots els temes que, per la seva importància, afecten als seus interessos comuns.