Nicaragua

Impacte social territorial alternatiu a Telpaneca III

Aquest programa es du a terme en el marc del Pla estratègic municipal de desenvolupament humà 2012-2017 i dóna prioritat a incidir sobre els problemes causats per la baixa cobertura del sistema educatiu; manca o poca adequació dels hàbits higiènics i sanitaris de la població escolar; l’elevada taxa de mortalitat materna i dels nadons; i la dificultat d'accés a l'aigua potable en prou quantitat i qualitat, com a causa de malalties entre la població. Enguany es proposen les següents actuacions: 1) Millora de l’accés a l’aigua potable de 483 habitants de la comunitat rural d’El Naranjo Norte; 2) Enfortiment de l’accés a l’educació i qualitat educativa de 80 estudiants d’eduació secundària d’escassos recursos econòmics; 3) Generació d'hàbits saludables en la població escolar per a 300 escolars; i 4) Reforç de l'atenció sanitària materna per a 120 dones. Les activitats que es duran a terme són: rehabilitació del sistema comunitari d'abastiment d'aigua de la comunitat d’El Naranjo Norte; tallers de formació dels Comitès d'Aigua Potable i representants de les famílies sobre sanejament bàsic i organització comunitària; reforestació de l'entorn de la font d'aigua potable; organització de la comissió de beques i reunions amb les comunitats educatives; pagament de les beques, seguiment i avaluació dels resultats; realització de tallers informatius i pràctiques sobre hàbits saludables a les escoles; i lliurament de provisions i queviures per al funcionament de la Casa Materna.
 

Estat: En curs
Aportació del Fons: 60 000,00 €

Entitats executores

Alcaldía de Telpaneca

El municipi de Telpaneca pertany al departament de Madriz. El Fons Mallorquí, des de fa més de 15 anys, dóna suport als processos de desenvolupament local que el municipi du a terme.

UCOM - Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista

La Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista és una entitat tècnico-administrativa de coordinació i de representació conjunta de sis governs municipals del departament de Madriz i altres municipis que s'adhereixin al conveni de cooperació municipalista. Aactua en tots els temes que, per la seva importància, afecten als seus interessos comuns.