Nicaragua

Desenvolupament territorial de Totogalpa I

El propòsit fonamental del programa consisteix a propiciar les condicions que donin lloc a iniciatives de desenvolupament per a la reducció de l'extrema pobresa a les comunitats rurals del municipi de Totogalpa. El programa es du a terme en el marc del Pla estratègic municipal de desenvolupament humà 2012-2017 i l'agermanament amb Artà, i dóna prioritat a la millora del sistema educatiu; la promoció de la salut preventiva en la població escolar i en dones embarassades; i el foment del turisme municipal. Per a enguany proposa les següents intervencions: 1) Garantia de l'accés a l'educació secundària per a 170 estudiants d'escassos recursos econòmics; 2) Enfortiment d'hàbits de salut preventiva en la població escolar (300 alumnes d'educació primària) i atenció a dones embarassades a la Casa Materna (120 aproximadament); i 3) Articulació d'un circuit turístic promogut per l'INTUR (Instituto Nacional de Turismo), que inclou altres municipis de la zona.

Seguiment:

Al mes d’abril de 2016 es va sol·licitar una modificació de l’apartat de foment del turisme municipal, perquè a causa de la sequera provocada pel fenomen de la “Niña”, l’Ajuntament va haver d’atendre l’emergència alimentària i va sol·licitar que el Fons Mallorquí complementàs la inversió per a la construcció del mercat municipal (amb l’aportació del 18% del pressupost), prioritzada per l’Ajuntament de Totogalpa. L’objectiu de l’obra era facilitar als productors locals la comercialització dels seus productes en condicions justes i solidàries i generar ocupació de qualitat i ingressos per a les famílies. Un cop resolt el procés de licitació i adjudicat el contracte, es varen dur a terme les obres, que inclogueren la neteja inicial, les estructures, el bastiment, els serveis sanitaris, la instal·lació elèctrica, pintura i acabaments interiors i exteriors i les tanques perimetrals. D’altra banda, es varen impartir dues sessions de formació sobre gestió de petites empreses, amb la participació de 27 persones. A l’àmbit d’educació, es varen organitzar les comissions de beques dels instituts de  Cuje i del centre urbà per tal que realitzessin el seguiment dels resultats acadèmics de cada trimestre i seleccionessin els beneficiaris. Les comissions de beques varen convocar cinc assemblees amb les comunitats educatives per donar a conèixer la incidència del projecte, la implicació que hi ha de tenir els pares en el procés d’aprenentatge, així com els criteris de selecció. Hi participaren 407 pares. S’hi va aprovar que el procés de selecció de becaris estaria sotmès a una auditoria social comunitària. Es varen lliurar 173 beques. D’altra banda, se celebraren les assemblees de compromís i avaluació per al programa d’escoles saludables, amb la participació de 417 pares d’alumnes, docents i dirigents comunitaris. Es dugueren a terme activitats per promoure els hàbits higiènics i saludables, que es complementen amb el foment de valors com el respecte, la solidaritat, l’ajuda mútua i la cooperació, en dos centres d’educació primària: Santo Domingo de Guzmán i el Cuje. Quant a la Casa Materna, varen ser ateses 181 dones, entre les quals més del 30% constituïen parts de risc perquè les parteres tenien entre 10 i 19 anys. Tots els nounats varen sobreviure. També es varen proporcionar equipament i queviures per garantir el funcionament de la Casa.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 60 000,00 €

Entitats executores

Alcaldía de Totogalpa

El municipi de Totogalpa pertany al departament de Madriz. El Fons Mallorquí, des de fa més de 15 anys, dóna suport als processos de desenvolupament local que el municipi dur a terme.

UCOM - Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista

La Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista és una entitat tècnico-administrativa de coordinació i de representació conjunta de sis governs municipals del departament de Madriz i altres municipis que s'adhereixin al conveni de cooperació municipalista. Aactua en tots els temes que, per la seva importància, afecten als seus interessos comuns.