Nicaragua

Desenvolupament d'iniciatives d'emprenedoria econòmica

El projecte s'emmarca en l'estratègia de reducció de la pobresa establerta pels municipis de Telpaneca, Las Sabanas i Yalagüina, i pretén millorar les condicions d'accés a una feina digna i estable a través d'iniciatives de desenvolupament econòmic local. Es donarà suport a iniciatives productives de 66 famílies i s’enfortiran els processos de concertació local per a la governabilitat democràtica. Per assolir aquests objectius es preveu actuar en tres àrees d'intervenció: 1) Formació per a petits emprenedors sobre planificació empresarial, plans de negocis, comercialització, control financer, etc.; 2) Creació d'un fons de rehabilitació de l'economia local per oferir microcrèdits; i 3) Enfortiment de capacitats municipals per al seguiment de les activitats productives del projecte.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: 49 000,00 €

Entitats executores

Treball Solidari

ONGD creada a Mallorca l’any 2000 que treballa per millorar les condicions de vida de les persones a l’àmbit local i internacional.

UCOM - Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista

La Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista és una entitat tècnico-administrativa de coordinació i de representació conjunta de sis governs municipals del departament de Madriz i altres municipis que s'adhereixin al conveni de cooperació municipalista. Aactua en tots els temes que, per la seva importància, afecten als seus interessos comuns.