Nicaragua

Desenvolupament d'iniciatives d'emprenedoria

 El projecte s'emmarca en l'estratègia de reducció de la pobresa establerta pels municipis de Telpaneca i Yalagüina, i pretén millorar les condicions d'accés a una feina digna i estable a través d'iniciatives de desenvolupament econòmic local. Es donarà suport a iniciatives productives de 42 famílies i s’enfortiran els processos de concertació local per a la governabilitat democràtica. Per assolir aquests objectius es preveu actuar en tres àrees d'intervenció: 1) Formació per a petits emprenedors sobre planificació empresarial, plans de negocis, comercialització, control financer, etc.; 2) Creació d'un fons de rehabilitació de l'economia local    per oferir microcrèdits; i 3) Enfortiment de capacitats municipals per al seguiment de les activitats productives del projecte.

Seguiment:

En primer lloc es va realitzar el diagnòstic participatiu de les iniciatives de desenvolupament seleccionades, que corresponen a la Cooperativa de servicios agropecuarios fuente de bendición Los Lirios de Telpaneca, la Cooperativa de producción y comercialización de fresas y productos no tradicionales y hortícolas de Las Sabanas, i a la Cooperativa de producción y comercialización de artesanías de bambú de Yalagüina. Aquest procés va permetre identificar com es va constituir l’entitat, l’estatus legal, la composició i els punts forts i febles que tenen. La selecció de les famílies beneficiàries es va dur a terme sobre la base dels següents criteris: participació activa en els col•lectius i en activitats productives; pràctiques respectuoses amb el medi ambient; disposició a fer feina amb metodologies de grups solidaris. També s’aplica l’equitat de sexes. D’aquesta manera, els beneficiaris corresponen a: cCooperativa de Telpaneca: 11 dones; cooperativa de Las Sabanas: 15 homes i 4 dones; i cooperativa de Yalagüina: 13 homes i 2 dones. Es varen impartir dos tallers sobre gestió de petits negocis i administració dels crèdits, amb la participació de 29 i 15 cooperativistes respectivament, i un sobre comptabilitat i pla de negocis, en què participaren 60  membres de les cooperatives. D’altra banda, es varen elaborar els plans de negoci de les tres iniciatives: a la cooperativa de Telpaneca: reforç de l’avantatge de la bona qualitat, el baix nivell de químics i el fàcil accés al mercat, mitjançant un rigorós control de la qualitat i seguretat alimentària. La cooperativa preveu integrar a la seva oferta comercial a mig termini gelats i iogurts de diferents gustos. A Yalagüina millora de l’estructura organitzativa per al bon funcionament de la cooperativa. A la cooperativa de Las Sabanas: gestió a mig termini d’un centre d’emmagatzemament amb equipament complet que permeti als productors consolidar volums de producció i reduir les pèrdues. A més es proposa introduir el processament de les maduixes menys atractives a la venda directa com a polpa, confitures, licors, etc. Es va constituir el fons rotatori, que es crea a partir dels fons aportats pel donant, els quals són adscrits com a propietat del municipi respectiu i són administrats per la UCOM a través del fons de rehabilitació de l’economia local (FREL). Es va dur a terme el procés de promoció dels crèdits, les entrevistes amb els sol·licitants i la verificació del compliment de les condicions. L’equip tècnic responsable analitzà les dades i elaborà una proposta, que el comitè de crèdit local aprova o rebutja. D’aquesta manera es varen atorgar quatre crèdits per a l’elaboració de productes làctics a Telpaneca; cinc per a la producció de bambú i comercialització d’artesania a Yalagüina; i nou per al conreu de fraula i patata a Las Sabanas, Corresponen a 12 homes i 6 dones. El seguiment es fa a través del FREL, amb nou tècnics municipals que participen en l’assessorament en la gestió i seguiment dels petits negocis que han rebut els crèdits.

 

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 30 000,00 €

Entitats executores

Treball Solidari

ONGD creada a Mallorca l’any 2000 que treballa per millorar les condicions de vida de les persones a l’àmbit local i internacional.

UCOM - Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista

La Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista és una entitat tècnico-administrativa de coordinació i de representació conjunta de sis governs municipals del departament de Madriz i altres municipis que s'adhereixin al conveni de cooperació municipalista. Aactua en tots els temes que, per la seva importància, afecten als seus interessos comuns.