Nicaragua

Desenvolupament d'iniciatives productives a Madriz

El projecte s'emmarca en l'estratègia de reducció de la pobresa establerta pel municipi de Las Sabanas, i pretén millorar les condicions d'accés a una feina digna i estable a través d'iniciatives de desenvolupament econòmic local. Es donarà suport a 15 famílies en la producció de maduixes i s’enfortiran els processos de concertació local per a la governabilitat democràtica. Per assolir aquests objectius es preveu actuar en tres àrees d'intervenció: 1) Formació per a petits emprenedors sobre planificació empresarial, plans de negocis, comercialització, control financer, etc.; 2) Creació d'un fons de rehabilitació de l'economia local per oferir microcrèdits; i 3) Enfortiment de capacitats municipals per al seguiment de les activitats productives del projecte.

Seguiment:

Pel que fa al suport als petits emprenedors, es va decidir fer feina amb una cooperativa de productors de maduixes de la comunitat El Castillito, constituïda el 2013 i que aplega 15 famílies (61 persones). Es va realitzar un diagnòstic de la cooperativa i per completar-lo es va celebrar una sessió de treball amb 26 persones integrants de la cooperativa. D’altra banda, es va dur a terme un taller sobre el fons de rehabilitació de l’economia local, al qual assistiren 19 persones (socis, familiars i autoritats locals). Igualment, es varen impartir dos tallers sobre administració de petits negocis i sobre plans financers i de negocis, respectivament, en cadascun dels quals participaren 25 persones. Finalment, es va estructurar el pla de negocis de la cooperativa, amb participació dels socis i enfocament de gènere i de sostenibilitat ambiental, que s'ha articulat amb el pla de desenvolupament turístic de Las Sabanas, atès que la iniciativa s’ubica en una zona de reserva natural. En aquest sentit, els beneficiaris s’han compromès a aplicar tècniques agrícoles i forestals que contribueixen a la bona gestió ambiental. A l’àmbit dels equipament productius, es varen adquirir i lliurar a la cooperativa els següents materials: quatre túnels de tela (hivernacles); un motor de gasoli i dos tancs d'aigua, així com accessoris i mànegues de cinta per al sistema de reg; i sis rotllos de làmina de polietilè per a cobertura de sòl. Durant l’execució del projecte es va autoritzar un canvi en aquest apartat, atès que alguns beneficiaris varen obtenir un motor i un tanc d’aigua a través d’un altre projecte, per això es va proposar destinar la partida corresponent a adquirir un túnel més del previst i les làmines per evitar l’evaporació i la proliferació d’adventícies i plagues. Aquests equipaments han permès que el conreu de maduixes sigui una activitat permanent, la qual cosa permetrà incrementar els ingressos i les possibilitats de continuïtat i millora de la producció. Igualment, es va adquirir una motocicleta per a l’àrea d’assistència tècnica de l’Ajuntament, destinada al seguiment del projecte.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 20 000,00 €

Entitats executores

Treball Solidari

ONGD creada a Mallorca l’any 2000 que treballa per millorar les condicions de vida de les persones a l’àmbit local i internacional.

UCOM - Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista

La Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista és una entitat tècnico-administrativa de coordinació i de representació conjunta de sis governs municipals del departament de Madriz i altres municipis que s'adhereixin al conveni de cooperació municipalista. Aactua en tots els temes que, per la seva importància, afecten als seus interessos comuns.