Perú

Integració d'adolescents en risc d'exclusió social a Piura

Tot i que en els darrers anys el Perú ha experimentat un important creixement econòmic, la desigualtat entre els sectors socials de classe mitjana i alta, i la major part de la població peruana ha augmentat. Les inversions en educació, sanitat i justícia es mantenen en nivells molt baixos, de manera que les oportunitats de desenvolupament d'àmplies capes de la població són molt limitades. Les dones i els infants i joves són els més afectats per aquesta situació, a la qual s'afegeix un nivell alt d'analfabetisme, masclisme i violència. A Piura es calcula que el 17% dels menors de 17 anys deixen d’anar a escola per treballar de forma molt precària. La proposta d'acció se centra en enfortir i desenvolupar les capacitats i habilitats laborals, emprenedores, socials i ciutadanes de 70 adolescents, entre 14 i 18 anys, en situació de risc o exclusió social, a través d'una proposta formativa amb enfocament de drets i protecció social que contribueixi al desenvolupament integral. Es preveu oferir formació laboral en sastreria, cosmètica i cuina, formació emprenedora i formació ciutadana. Igualment es proporcionarà als adolescents suport emocional i reforç de l'entorn familiar. A més a més es participarà de forma activa en dos espais de concertació en aquest àmbit: la mesa de cooperació interinstitucional i el consell municipal pels drets dels infants i adolescents

Estat: Actiu
Aportació del Fons: 25 478,18 €

Entitats executores

Alcúdia solidària

Alcúdia solidària és una entitat creada a l'any 2006 per promoure els drets humans i la millora de les condicions de vida dels pobles oprimits.

CANAT- Centro de apoyo al niño y adolescente trabajador

CANAT és una institució civil sense ànim de lucre, compromesa amb el desenvolupament integral dels infants i adolescents treballadors de Piura. Busca contribuir a la seva inclusió social, econòmica, política i cultural, promovent el desenvolupament de les seves capacitats, habilitats i destreses i la pràctica de valors ètics i cívics a partir de les seves pròpies expectatives, experiències i de la participació directa en la institució.