Perú

Participació ciutadana amb enfocament de gènere a les escoles

Partint de la base que l'escola constitueix un espai clau de formació i transformació social, es proposa contribuir a millorar la situació social i econòmica de la població a través del foment de la participació ciutadana, amb especial incidència en la igualtat de gènere. D'una banda, es duran a terme activitats de formació perquè les autoritats locals reconeguin la importància de l'educació ciutadana amb enfocament de gènere i posin en marxa una proposta educativa per a l'equitat de gènere i lluita contra la violència sexista i familiar. De l'altra, es promourà la formació dels docents en  equitat de gènere, violència i drets dels infants, perquè puguin elaborar materials didàctics per enfortir capacitats ciutadanes amb enfocament de gènere, que posaran en pràctica a les aules d'educació secundària. Es farà feina en 11 centres educatius que disposen de  Cercles d'Autoeducació Docent (CAD), i s’impartiran sessions de formació també per a alumnes i pares. En total, es preveu que se’n beneficiïn 7 autoritats locals, 150 mestres, 2.316 alumnes i 735 pares.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: 31 000,00 €

Entitats executores

Ensenyants Solidaris

L’ONGD Ensenyants Solidaris és una entitat amb persones compromeses per un canvi en l'ordre mundial. Uneix voluntats i recursos per enfortir als moviments socials amb instruments de treball en cooperació i sensibilització.

Instituto de Pedagogía Popular (IPP)

L'Instituto de Pedagogia Popular (IPP) és una associació civil sense ànim de lucre creada en 1984, com una confluència de persones compromeses amb la pràctica social educativa en sectors populars.