Perú

Reforç de lideratges per exercir els drets i el bon govern a Pueblo Nuevo

El projecte s'emmarca en un programa integral de desenvolupament del districte de Pueblo Nuevo per a tres anys, que inclou actuacions en quatre sectors d'intervenció: sanitari i educatiu; social i comunitari; productiu; i d'enfortiment de capacitats locals i organitzatives. A les zones urbanes marginals i al sector rural, que suposa més del 40% de la població, Pueblo Nuevo pateix elevades taxes de desnutrició infantil; escassa formació professional, que converteix els joves i adults en mà d'obra barata, sense perspectives de millorar les condicions de vida; i una feble organització ciutadana i comunitària amb poques possibilitats d'incidència en espais públics. Per això es proposa incidir en l’enfortiment de joves i adolescents mitjançant el coneixement dels seus drets; la millora del sistema de salut; el suport a joves i dones amb tallers de formació i amb activitats productives; i l’enfortiment d'autoritats locals. Es preveu que el projecte beneficiarà directament 1.142 persones. 

Seguiment:

Es va desenvolupar el programa integral de drets per a menors de tres anys, que vol potenciar les capacitats i habilitats d’aprenentatge mitjançant tallers d’estimulació, dibuix, jocs, passejades familiars i seguiment de la salut i la nutrició. Hi participaren 97 infants. 99 pares assistiren també a tallers de formació per millorar les relacions a les famílies, on reberen informació sobre pautes de criança, paternitat responsable, normes i límits. Paral·lelament es varen desenvolupar els cicles de formació per a infants i adolescents: s’impartiren tallers sobre drets i deures, valors i lideratge democràtic, amb la participació de 425 nins i joves. Igualment, es varen publicar sis guies metodològiques sobre aquestes qüestions. També s’ha dut a terme una trobada d’infants i adolescents en tres comunitats. A l’àmbit de la salut, es va dur a terme el pla de capacitació en què participaren 23 promotors de salut i 71 directius de les Juntes Administradores de Serveis de Sanejament (JASS), per promoure estratègies i mesures preventives de salut comunitària. També se’ls ha ofert assistència tècnica sobre el terreny. A San Isidro, Buenos Aires, Nuevo Horizonte i La Teresa es varen dur a terme campanyes de neteja comunitària i les  JASS de tres comunitats disposaren d’assistència tècnica per millorar la gestió, formalització i administració dels recursos. A l'apartat de producció, s’impartiren sis mòduls productius sobre informàtica, fusteria, perruqueria i cosmètica, i tall i confecció, amb 176 participants. També es va oferir un taller d’hidroponia per a persones majors de Santa Rosa i Pueblo Nuevo; i un mòdul de cria d’aviram i bestiar petit, que es desenvolupà en forma d’assessorament tècnic a productors. També s’ha donat suport als petits negocis que s’han posat en marxa i s’està duent a terme el registre dels emprenedors del districte de Pueblo Nuevo. Es va organitzar la IV Fira d’emprenedoria econòmica solidària, en què s’exposaren productes agrícoles conreats segons els criteris de l’agricultura ecològica i productes elaborats a partir de materials reciclats. Igualment, es varen desenvolupar tres tallers sobre economia i comercialització, amb 110 participants. A l’àmbit de l’enfortiment d'autoritats locals, es va fer feina per actualitzar el directori d’autoritats i dirigents comunals; es varen dur a terme set tallers de capacitació per a dirigents i autoritats comunitàries, amb la participació de 111 persones, en coordinació amb l’Ajuntament de Pueblo Nuevo. També es va aconseguir que una associació de dones es constituís com a Red Mujer del districte,  organització que s’articula amb la Mesa de Concertació; i es varen dur a terme nou jornades de formació, en què participaren 83 dones. Finalment, varen tenir lloc vuit reunions comunals, amb l’assistència de 206 beneficiaris; i 40 persones participaren a les 13 reunions del comitè executiu de la Mesa de Concertació de districte, que és l’espai estratègic on s’articulen les accions conjuntes entre l’estat i la societat civil, però que encara necessita ser enfortit.

 

 

 

 

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 50 000,00 €

Entitats executores

Ayne Perú - Trinitarias, Solidaridad y Desarrollo

Ayne Perú és una associació sense ànim de lucre creada l'any 1998 i impulsada per l'Institut de Religioses Terciàries Trinitaries amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de infants, joves, dones i les seves famílies, de població marginal rural i urbana.