Perú

Apoderament de les dones de La Arena

El projecte es proposa enfortir els aspectes bàsics de la gestió municipal, amb la intenció de millorar la qualitat de la gestió democràtica del govern local com a factor integrant de la lluita contra la pobresa. Per assolir aquest objectiu es considera fonamental l'apoderament de les dones, en tant que agents clau del desenvolupament. Les actuacions previstes se centren en l'enfortiment de les organitzacions de dones pel que fa la participació en els espais democràtics a l'àmbit local i regional, la formació de les dones com a agents actius en la millora de la qualitat educativa i la creació de microempreses dirigides per dones. Es preveu que en aquest projecte participaran 823 dones de 15 organitzacions.

Seguiment:

El desenvolupament del projecte ha estat molt condicionat pels fenòmens meteorològics que han afectat la zona de Piura: la sequera severa del darrer trimestre de 2016 i les pluges torrencials del mes de gener a març de 2017, ambdós provocaren la declaració de situació d’emergència per part de les autoritats nacionals. D’altra banda, davant la indiferència dels representants de l’administració del districte de La Arena per conèixer i participar en les activitats del projecte, en reunió conjunta amb les presidentes de les organitzacions de dones es va acordar fer feina amb els batles de les entitats locals menors. REDES va continuar informant periòdicament a la mesa temàtica interinstitucional de La Arena. Es varen dur a terme sis tallers en cadascun dels 15 llogarrets de La Arena per dotar les dones de competències per a la participació i negociació a la política local i del districte, amb la participació de més de 500 dones per taller en total. D’altra banda, es varen impartir 60 tallers per potenciar el lideratge de les dones i democratitzar la gestió de les organitzacions locals i de districte, amb  300 dirigents formades. Igualment, Es varen revisar i actualitzar els plans de desenvolupament dels 15 llogarrets i es varen formular i aprovar els plans de desenvolupament concertat de Casagrande, Vichayal i Loma Negra. Es varen lliurar a l’Ajuntament de La Arena perquè s’incorporassin al pla estratègic del districte. D’altra banda, es varen realitzar accions per enfortir el paper de les dones com a impulsores de programes de desenvolupament social i la participació en la comunitat: es varen impartir 15 xerrades sobre desenvolupament social i participació comunitària, amb l’assistència de 522 dones. També es varen elaborar i presentar a l’Ajuntament de la Arena els plans de desenvolupament educatiu 2016-2021 de cada caseriu. Amb l’autorització del Fons Mallorquí es va introduir una activitat no prevista, consistent en realitzar dues campanyes de fluoració per a infants d’educació preescolar, com a prioritat del pla de desenvolupament educatiu: 1.154 infants de 16 centres educatius varen participar en tallers sobre la importància de mantenir una bona salut bucal i reberen un lot bàsic d’higiene personal. També es va millorar el mobiliari i l’equipament de les aules i les cuines d’escoles dels 15 llogarets, que beneficien en total prop de 3.000 alumnes de centres d’educació preescolar i primària. Finalment, es va donar suport a la posada en marxa de 63 petits negocis de criança d’ànneres regentats per dones en sis comunitats, amb la dotació de 10 aneguets a cada emprenedora. Redes Perú en fa un seguiment continuat per garantir el sistema productiu i el mercat de la carn d’ànec. A més a més es varen impartir 120 tallers sobre gènere i emprenedoria i es va convocar un concurs de plans de negocis: se seleccionaren 12 dones, cadascuna de les quals rebé quatre dotzenes d’aneguets i assessorament per a la continuïtat del negoci.

 

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 40 000,00 €

Entitats executores

REDES - Reto para el desarrollo sostenible

L'associació Reto para el Desarrollo Sostenible (REDES Perú) és una organització que té com objectiu participar en l'enfortiment de la democràcia i la governabilitat, impulsant processos participatius, equitat social, coresponsabilitat ciutadana, transparència i sostenibilitat del desenvolupament local.