Perú

Enfortiment municipal a l'Ajuntament de La Arena

El procés de descentralització que està impulsant el govern central del Perú per millorar la gestió pública,ha deixat entreveure la feblesa de les capacitats de les autoritats locals, els funcionaris municipals i els representants de la societat civil per a la gestió concertada de les prioritats del municipi. Per contribuir a reforçar aquestes capacitats, el projecte planteja les següents actuacions: a) Formació i assessoria a 11 autoritats i 18 funcionaris municipals per a la implantació d'un sistema de planificació del desenvolupament local que comprèn l'articulació de plans locals amb els plans regional i nacional; b) Formació i assessoria a 120 representants de 34 organitzacions comunitàries per a la conformació d'una assemblea de la societat civil articulada amb un sistema de participació ciutadana que faci seguiment de les prioritats locals.

Seguiment:

Es va constituir una comissió de planificació estratègica, formada per vuit funcionaris municipals, que va treballar en tres instruments de planificació: la redacció del pla de desenvolupament territorial del districte de La Arena fins al 2021; l’actualització del pla estratègic institucional; i l’elaboració d’un pla operatiu institucional. A més a més, es van crear tres espais de concertació sectorial: educació, primera infància i desenvolupament econòmic: la Comissió municipal ampliada d’educació, en què participen  les associacions de pares i docents de quatre zones de districte, que va elaborar un pla d’acció i va dur a terme tres de les cinc activitats prioritàries: formació de 43 docents, avaluació de 2.370 alumnes; i suport per crear un nucli de gestió educativa; el Comitè local d’atenció a la primera infància, en què participen les autoritats locals i els centres de salut, que va realitzar un diagnòstic sobre nutrició, tractament i seguiment de dones gestants i infants de 0 a 5 anys; així com un pla d’acció per millorar la salut materna, el registre censal, la nutrició i el tracte als infants;  la Comissió de desenvolupament econòmic, en què participa la gerència de desenvolupament local, les autoritats locals i organitzacions civils, que va identificar cinc línies de treball: gènere i emprenedoria, participació en fires i esdeveniments de petits emprenedors, capacitació artesanal, formació per elaborar plans d’empresa, i capacitació agrícola per millorar la productivitat. En el marc de l’elaboració d’un pressupost participatiu, s’ha donar suport a l’elecció dels representants de la societat civil al Consell de coordinació local; s’ha impartit formació sobre participació ciutadana a 52 delegats; s’han realitzat quatre tallers per a l’elaboració del pressupost participatiu amb la participació de 143 persones; i un  taller sobre acords i compromisos, per la rendició de comptes dels 150 primers dies de gestió del batle del districte.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 25 000,00 €

Entitats executores

CIPCA - Centro de Investigación y Promoción del Campesinado

El Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) és una organització no governamental de desenvolupament. El seu objectiu és la lluita contra la pobresa estructural i el desenvolupament humà, sostenible, inclusiu i equitatiu, amb el protagonisme de la població rural organitzada.