Perú

Foment de la ciutadania des de les escoles de La Arena

La Arena és un dels districtes més pobres de la regió de Piura, amb importants deficiències a l'àmbit dels serveis públics. Amb la intenció de millorar la qualitat de l'educació en aquest municipi es treballarà en vuit centres públics per enfortir les capacitats pedagògiques dels docents, dels equips directius, alumnes, pares i la comunitat local a l'àmbit de la participació activa i organitzada. La intervenció pretén potenciar la formació de 139 docents, 2.046 estudiants i 1.534 famílies per fomentar pràctiques democràtiques i ciutadanes a través de l'organització en cercles d'autoeducació docent (CAD) i la generació de propostes educatives innovadores. Es treballarà en coordinació amb l'Ajuntament a través de la taula de treball d'educació i innovació, per convertir l'escola en protagonista i motor del canvi social.

Seguiment:
Durant el primer semestre del projecte es varen dur a terme activitats per enfortir la xarxa de mestres organitzats en cercles d’autoeducació docent (CAD): es va reorganitzar la xarxa, es va renovar la Junta directiva i es va elaborar un Pla de formació pedagògica. Es varen consolidar els cinc CAD existents al districte de La Arena i se’n crearen cinc de nous, als quals es va proporcionar assessorament i suport logístic. Al desembre de 2016 es va celebrar una trobada de CAD del districte i al gener de 2017 l’IPP va organitzar la trobada nacional de CAD a Lima, en què participaren sis docents de La Arena. D'altra banda, s'han establert els eixos i les eines per elaborar el diagnòstic educatiu del districte, en el marc d'un taller específic amb directors dels centres i la Mesa de treball d’Educació i Cultura. Igualment varen tenir lloc tallers de formació per a la xarxa i per a la mesa de treball trimestral sobre conjuntura política educativa, nou currículum, metodologia per a projectes d’innovació i avaluació. Com a resultat d’aquestes activitats es va formar un equip pedagògic com a suport per a les sessions presencials dels cursos virtuals. La promotora va realitzar visites mensuals a cada CAD, per donar suport als projectes d’innovació metodològica, així com per estimular i fer el seguiment de les activitats. L’especialista i la promotora del projecte varen realitzar en cada centre un taller sobre gestió d’innovacions i ús de les tecnologies de la informació i comunicació, ja que es va detectar una mancança en aquest sentit. També es varen impartir els següents cursos virtuals: “L’escola pública que volem”; “Llenguatge igualitari”; “Projecte per a una escola de qualitat ambiental”; “Matemàtiques de conte”; “L’escola pública que volem”; “Escola inclusiva” ; i “Google drive”. Se’n beneficiaren en total 200 mestres. Els 10 centres educatius participants varen elaborar i presentar al govern local un projecte innovador; i vuit escoles ja l’han posat en marxa, amb el suport pedagògic de l’IPP. Paral•lelament, cada centre va organitzar una acció cívica que involucrés els pares en la proposta innovadora.

 

 

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 18 000,00 €

Entitats executores

Ensenyants Solidaris

L’ONGD Ensenyants Solidaris és una entitat amb persones compromeses per un canvi en l'ordre mundial. Uneix voluntats i recursos per enfortir als moviments socials amb instruments de treball en cooperació i sensibilització.

Instituto de Pedagogía Popular (IPP)

L'Instituto de Pedagogia Popular (IPP) és una associació civil sense ànim de lucre creada en 1984, com una confluència de persones compromeses amb la pràctica social educativa en sectors populars.