Perú

Impuls de la formació i desenvolupament integral d'adolescents

El projecte s'emmarca en una aliança estratègica i de mútua cooperació amb el govern local de La Arena, amb el qual s'articula la feina per inserir adolescents en situació de risc i exclusió social dins de les línies d'acció del programa Manitos Creciendo. D'aquesta manera, es vol enfortir i desenvolupar les capacitats i habilitats laborals, educatives, socials i ciutadanes de 150 adolescents en situació de risc o exclusió a través d'una proposta formativa amb enfocament de drets i protecció social que contribueixi al desenvolupament integral. Es preveu oferir quatre mòduls de formació: indústria tèxtil; cosmètica; cuina; i reinserció escolar. Paral·lelament es treballarà per fomentar hàbits de comportament que afavoreixin el desenvolupament d'actituds i aptituds que els permetin projectar el seu futur en bones condicions. Igualment es proporciona suport emocional i reforç de l'entorn familiar.                                  Seguiment:                                                                                                                                                                                                                                           Al projecte participaren 150 adolescents: 90 en formació laboral; 29 en formació estrictament educativa; 11 en  formació continua; i 10 en un grup de joves organitzats. La formació laboral consistí en cursos de cuina, indústria del vestit i cosmètica, i s’adreça a joves de 14 a 18 anys que han deixat l’escola o que no tenen recursos per realitzar estudis tècnics o superiors.  El 64% dels participants finalitzaren l’itinerari i realitzaren pràctiques professionals; i d’aquests, el 74% participà en sessions d’acció emprenedora. Pel que fa a la formació educativa, el 76% dels participants assistiren regularment a l’escola pública alternativa. Igualment, es realitzaren cinc sessions de desenvolupament personal per a ambdós col·lectius i s’organitzen jornades de formació i integració familiar per a les famílies, amb un seguiment del 64%. A més a més, es van dur a terme activitats complementàries adreçades a l’apoderament democràtic, la millora de la salut, la identificació legal o la sensibilització contra la tracta de persones.                                                                        

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 34 000,00 €

Entitats executores

Alcúdia solidària

Alcúdia solidària és una entitat creada a l'any 2006 per promoure els drets humans i la millora de les condicions de vida dels pobles oprimits.

CANAT- Centro de apoyo al niño y adolescente trabajador

CANAT és una institució civil sense ànim de lucre, compromesa amb el desenvolupament integral dels infants i adolescents treballadors de Piura. Busca contribuir a la seva inclusió social, econòmica, política i cultural, promovent el desenvolupament de les seves capacitats, habilitats i destreses i la pràctica de valors ètics i cívics a partir de les seves pròpies expectatives, experiències i de la participació directa en la institució.