Perú

Promoció de la ciutadania i el desenvolupament des de les escoles

El projecte pretén aconseguir una millora en el desenvolupament comunitari de La Arena (Piura) i de Cajamarca (Cutervo) des de l'àmbit educatiu. D’una banda, es treballarà amb els docents de 17 centres educatius de zones rurals, mitjançant cursos de formació semipresencials sobre ciutadania i activitats productives. D'altra banda, es farà feina amb els estudiants per promoure projectes productius de millora de les seves comunitats. Finalment, es fomentarà que els centres educatius promoguin l'elaboració dels projectes productius per part dels alumnes i posin en  marxa les millors activitats presentades. Amb el projecte es pretén enfortir les capacitats de 240 docents i 1.020 estudiants.

Seguiment:
 

En primer lloc es varen celebrar diverses reunions per planificar i presentar el projecte als dos districtes implicats i als centres educatius que hi participen (12 de La Arena i 5 de Cutervo). Es va mantenir una reunió amb els docents dels  centres participants per reorganitzar els respectius CAD. Es varen renovar les juntes directives i es varen crear quatre nous CAD que estan pendents de rebre el reconeixement de la xarxa de Piura. A cada regió els CAD varen organitzar una jornada de reflexió col·lectiva per semestre, sis en total, sobre la prevenció de desastres i sobre l’avaluació d’aprenentatges. Es varen celebrar  dues sessions del taller “Ciutadania i desenvolupament”  per crear consciència ambiental a les escoles, a Piura i a Cutervo, respectivament, amb 49 participants en total. També es varen dur a terme tres jornades pedagògiques a La Arena, Piura i Cutervo per avaluar les sessions i establir temes prioritaris: es va triar com a prioritària la prevenció de desastres des de totes les àrees de treball i la incorporació de l’enfocament de gestió dels riscos als projectes productius. D’altra banda, es va impartir un taller per centre educatiu per a cada grup de formació en tecnologies de la informació i la comunicació bàsiques perquè puguin seguir la formació en línia. Tot i l’elevada demanda, la permanència i compliment de les feines i treballs dels cursos ha estat deficient. Els docents es lamenten que el canvi de currículum per part del Ministeri i l’avaluació fa que disposin de menys temps per participar als cursos. A més, les conseqüències de les inundacions provocades pel Niño també afectaren la participació. No obstant això, la major part dels 259 docents de 17 centres educatius va finalitzar els cursos de forma satisfactòria. Els cursos tractaren sobre metodologia i foment de la lectura i escriptura, qualitat ambiental, escola inclusiva, etc. Es va haver d’assistir a cada centre educatiu per les dificultats de trobar una hora adequada per a tothom i per la suspensió del corrent elèctric en algunes zones afectades per les inundacions. Igualment es va fer el seguiment permanent als mestres a cada centre educatiu i es va oferir assessorament pedagògic, coordinació i logística als tallers i jornades. Es varen dur a terme dues sessions d’assessorament per a l’elaboració de projectes productius innovadors i sobre ciutadania amb els estudiants. Es va elaborar un projecte per centre, cinc sobre promoció de la lectura; tres sobre activitats productives; dos sobre eines per resoldre conductes agressives; quatre sobre protecció del medi ambient; un per fomentar la creativitat; un per promoure l’escriptura; i un per fomentar la cultura. Els projectes elaborats pels centres es varen presentar a les convocatòries que convoquen la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) i altres institucions, i es varen presentar en accions cíviques com ara Cultura Viva i l’Expoferia. Finalment, es varen dur a terme els tallers de formació de dirigents escolars, sobre el model d’escola, la cura del medi ambient, l’elaboració de projectes, la convivència a l’escola i la comunitat, la democràcia i la participació ciutadana, etc.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 28 000,00 €

Entitats executores

Ensenyants Solidaris

L’ONGD Ensenyants Solidaris és una entitat amb persones compromeses per un canvi en l'ordre mundial. Uneix voluntats i recursos per enfortir als moviments socials amb instruments de treball en cooperació i sensibilització.

Instituto de Pedagogía Popular (IPP)

L'Instituto de Pedagogia Popular (IPP) és una associació civil sense ànim de lucre creada en 1984, com una confluència de persones compromeses amb la pràctica social educativa en sectors populars.