Perú

Suport a la formació i desenvolupament integral d'adolescents en situació de risc

El projecte s'emmarca en una aliança estratègica i de mútua cooperació amb el govern local de La Arena, amb el qual s'articula la feina per inserir adolescents en situació de risc i exclusió social dins de les línies d'acció del programa "Manitos Creciendo". La proposta d'acció se centra en enfortir i desenvolupar les capacitats i habilitats laborals, emprenedores, socials i ciutadanes de 80 adolescents en situació de risc o exclusió a través d'una proposta formativa amb enfocament de drets i protecció social que contribueixi al desenvolupament integral. Es preveu oferir tres mòduls de formació laboral: indústria tèxtil; cosmètica i cuina. Paral·lelament es reforçarà l'organització i participació ciutadana dels adolescents de La Arena a través de l'Organització de joves dirigents emprenedors, que inclou tallers d'habilitats socials i artístiques, i pràctiques en espais comunitaris i institucions públiques que atenen col·lectius vulnerables. Igualment es proporciona als adolescents suport emocional i reforç de l'entorn familiar.

Seguiment
: es va dur a terme la campanya de sensibilització en quatre districtes de Piura (Catacos, Castilla, La Arena i Piura), per donar a conèixer la proposta formativa del projecte. 77 adolescents en situació de risc d’exclusió social es varen incorporar a la formació tècnica laboral, dels quals 55 finalitzaren els estudis en cosmètica, tall i confecció o restauració. Igualment, 31 joves que havien iniciat el programa l’any anterior es varen matricular en el programa de formació contínua. Els mòduls inclouen formació en emprenedoria i marxandatge, i 55 adolescents han realitzat pràctiques en diferents centres. També reberen informació sobre drets laborals, defensa civil i primers auxilis, i sobre tràfic de persones; així com sobre elaboració del currículum i preparació per a entrevistes personals. D’altra banda, es varen dur a terme sessions de suport al desenvolupament personal dels adolescents, en aspectes com  l'educació sexual i afectiva i educació per a la ciutadania, en què participaren 67 joves, i que inclouen tallers amb les famílies, amb 313 assistents. També es varen dur a terme 278 visites a les famílies dels joves. D’altra banda, es va donar suport a l’atenció sanitària d’adolescents en cinc casos. Quant a la projecció comunitària dels joves, que ajuda a identificar i enfortir les capacitats que desenvolupen a través del seus oficis, es van celebrar sis sessions en diferents espais (escoles, centres juvenils, centre psiquiàtric de Piura). Es va signar un conveni amb l’Ajuntament de La Arena per enfortir el centre de desenvolupament integral per a adolescents al municipi. 55 adolescents participen a les pràctiques democràtiques del programa, destinades a enfortir la participació en espais en què poden exercir els seus drets ciutadans. Els joves participaren en la definició del perfil del representant en cada espai, elegiren democràticament els representants i reberen formació sobre lideratge. També visitaren el centre d’emergència de les dones, el defensor municipal d’infants i adolescents, el registre nacional d’identitat i la seguretat social, on copsaren la importància que tenen aquestes institucions per garantir els seus drets. Finalment, s’ha participat en el Col•lectiu per la governabilitat per fer el seguiment del pacte 2015-2018, concretament en l’eix “Desenvolupament humà i igualtat d’oportunitats”, que inclou la realització de diagnòstics per a la prevenció d’embarassos d’adolescents, de la mortalitat materna i neonatal, de la desnutrició, del tràfic de persones i la violència, així com el suport a discapacitats i dones, el reforç escolar, l’atenció sanitària i el sanejament.

 

 

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 25 000,00 €

Entitats executores

Alcúdia solidària

Alcúdia solidària és una entitat creada a l'any 2006 per promoure els drets humans i la millora de les condicions de vida dels pobles oprimits.

CANAT- Centro de apoyo al niño y adolescente trabajador

CANAT és una institució civil sense ànim de lucre, compromesa amb el desenvolupament integral dels infants i adolescents treballadors de Piura. Busca contribuir a la seva inclusió social, econòmica, política i cultural, promovent el desenvolupament de les seves capacitats, habilitats i destreses i la pràctica de valors ètics i cívics a partir de les seves pròpies expectatives, experiències i de la participació directa en la institució.