Perú

Suport a l'educació a La Arena

La Arena és un dels districtes més pobres de la regió de Piura, amb importants deficiències a l'àmbit dels serveis públics. Amb la intenció de millorar la qualitat de l'educació en aquest municipi es treballarà en cinc centres públics per enfortir les capacitats pedagògiques dels docents, dels equips directius, alumnes, pares i la comunitat local a l'àmbit de la participació activa i organitzada. La intervenció pretén potenciar la formació de 88 docents per fomentar pràctiques democràtiques i ciutadanes a través de l'organització en Cercles d'autoeducació docent (CAD) i la generació de propostes educatives innovadores. Al final del projecte es vol establir una aliança amb l'ajuntament mitjançant la creació d'una Taula de treball d'educació i innovació, que converteixi l'escola en protagonista i motor del canvi social.

Seguiment:

Nou centres educatius es varen implicar en el projecte i 90 docents varen  reforçar les capacitats tècniques i pedagògiques a l'àmbit de la innovació educativa, mitjançant tallers sobre formulació de projectes d’innovació i sobre la importància de la formació en el valors de la ciutadania a les escoles. Cada centre va elaborar una proposta d’innovació educativa, amb el suport tècnic del Instituto de Pedagogía Popular (IPP). Es va realitzar una jornada pedagògica col·lectiva per posar en comú els projectes d’innovació, que a més van ser presentats en un acte públic a la comunitat i les autoritats. També es va organitzar conjuntament amb l'Ajuntament un concurs d’innovacions educatives, en el qual cada escola va rebre un premi de reconeixement de la feina desenvolupada. Igualment, s’han dut a terme accions educatives a les escoles amb la participació activa dels alumnes, entre les quals destaca l’elaboració d’un mural a cada centre, així com d’un espai on presentar l’evolució del projecte. El projecte es va realitzar en coordinació amb les autoritats locals, tenint com a referent la regidoria d’Educació, Cultura i Esports. Es van renovar convenis amb l’Ajuntament de La Arena i amb l’autoritat educativa de la regió de Piura; i hi ha un pla educatiu local amb l’Ajuntament en procés de formulació. D'altra banda, s’ha creat una xarxa de Cercles d'autoeducació docent (CAD), amb cinc cercles constituïts i quatre més en procés d’incorporació. S'ha actualitzat i reeditat el manual dels CAD, com a eina per consolidar l’organització dels docents i  fomentar la innovació pedagògica; i es va celebrar una trobada de CAD del  districte, en què s’analitzaren estratègies per fer front als reptes educatius actuals. Quatre docents van participar en un seminari estatal de l'IPP a Lima, i sis docents van assistir a una trobada a la província de Lamas. L’emissora regional Radio Cutivalú ofereix periòdicament un espai per a la intervenció de docents dels CAD. 110 docents van realitzar un curs en línia reconegut per la Facultad de Educación de la Universidad de Guatemala, amb el suport d’Ensenyants Solidaris. Finalment, es va conformar la Mesa d’Educació del districte, integrada per un representant de cada centre educatiu, membres del consistori municipal i un delegat d’IPP, i s’ha reunit trimestralment.

 

Estat: Tancat
Aportació del Fons: 23 000,00 €

Entitats executores

Ensenyants Solidaris

L’ONGD Ensenyants Solidaris és una entitat amb persones compromeses per un canvi en l'ordre mundial. Uneix voluntats i recursos per enfortir als moviments socials amb instruments de treball en cooperació i sensibilització.

Instituto de Pedagogía Popular (IPP)

L'Instituto de Pedagogia Popular (IPP) és una associació civil sense ànim de lucre creada en 1984, com una confluència de persones compromeses amb la pràctica social educativa en sectors populars.