Senegal

Aquest programa s'inicia el 2019 amb el suport a l'accés universal a la sanitat, en el marc del pla de desenvolupament municipal de Nguékokh. 

Desenvolupament municipalista al Senegal

Import

2019

2020

2021

Total

30.000 €

 

 

30.000 €

 Aportacions de socis i col·laboradors 2019