Senegal

Gestió comunitària de la salut a Nguékokh

Al Senegal hi ha una manca important d'infraestructures sanitàries i de qualitat en la prestació de serveis de salut. El 60% del PIB del país prové de l'economia informal, només un de cada cinc senegalesos té accés a una assegurança de salut pública o privada. El Ministeri de Salut i Acció Social va crear un programa de cobertura mèdica universal, basat sobre les mutualitats de salut, associacions comunitàries sense ànim de lucre que duen a terme activitats de previsió, ajuda mútua i solidaritat mitjançant les aportacions dels seus socis. L’adhesió a aquestes entitats suposa l’estalvi del 80% en medicaments i atenció primària, i del 50% en fàrmacs i atenció especialitzada. A més, l’Estat preveu descomptes del 50% i el 100% de les quotes per a persones amb pocs ingressos o que no en tinguin. Però gran part de les mútues ja constituïdes no poden oferir bon servei per la poca quantitat de persones que s’hi afilien. En el marc d’aquest programa, el projecte s’ubica al municipi de Nguékokh, que disposa de dos centres de salut sota supervisió d’un  infermer, i una maternitat atesa per una comare diplomada. L’Ajuntament assumeix el manteniment d’aquestes infraestructures, que gestiona el comitè de salut de forma autònoma. La mútua local, Jappo Fajju, actualment té només 200 membres, una quantitat molt minsa amb relació al conjunt de la població (30.000 habitants). El projecte proposa dur a terme campanyes de sensibilització sobre l’assistència mèdica i sobre els avantatges de formar part d’una mútua, així com cobrir la quota (prop de sis euros l’any) a tres persones de 423 famílies com a màxim, per assolir els 1.269 afiliats, el 70% de les quals seran dones, infants, persones majors o discapacitades. Així podran constatar-ne els beneficis i alhora la mútua podrà millorar l'atenció que presta gràcies a les cotitzacions. Igualment, es dotarà d'equipament mèdic les sales de consulta i de medicaments les farmàcies.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: 30 000,00 €

Entitats executores

Associació Candela de Projectes Solidaris

L'associació Candela Projectes Solidaris neix l'any 2005 amb l'objectiu de donar suport a les comunitats dels països empobrits en els processos d'enfortiment del teixit social.

GIE Jumelage de Nguékokh

Associació sense ànim de lucre que té com a objectiu promoure la cooperació descentralitzada en totes les dimensions, que permeti l'intercanvi social i contribueixi a un desenvolupament solidari i democràtic i a l'enfortiment de la pau al món.