preloader logo

Les Elegides


La igualtat de gènere és un dret humà fonamental, i la base necessària per a un món pacífic, pròsper i sostenible. Donar a les dones i les nines, igualtat d'accés a l'educació, l'atenció mèdica, el treball decent i la representació en els processos de presa de decisions polítiques i econòmiques impulsarà les economies sostenibles i beneficiarà a les societats i a la humanitat en general. La participació i el lideratge equitatius de gènere a la vida política i pública també són essencials per assolir els ODS de l'Agenda 2030.

La participació política de les dones és un requisit previ fonamental per a la igualtat de gènere i la democràcia plena i efectiva. Facilitar la participació directa de les dones en la presa de decisions públiques és un mitjà per garantir una millor rendició de comptes davant. Les decisions i polítiques dels governs locals sobre habitatge, seguretat, transport i economia influeixen i afecten la vida de les dones i els homes. És per això que la participació i representació igualitària de les dones en aquests processos de presa de decisions és bàsica per prioritzar les necessitats i les qüestions pràctiques de les dones a les agendes dels governs locals i per localitzar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

No obstant això, les dades de 133 països mostren que les dones constitueixen 2,18 milions (36%) dels membres elegits als òrgans deliberatius locals. Només dos països han arribat al 50%, i altres 18 països tenen més del 40% de dones al govern local. Les dades mostren informació que alguns sobre quantes dones i homes ocupen càrrecs electes locals, fins fa poc faltava un sistema estandarditzat per proporcionar evidència estadística comparable a tots els països i regions. Entre les principals raons d'això hi ha la gran quantitat de governs locals i la diversitat de les seves estructures a tot el món.

Una de les prioritats del Fons Mallorquí per millorar els processos de governança en l'àmbit municipal abasta l'enfortiment i la promoció de la participació plena i efectiva de les dones, i per la igualtat d'oportunitats de lideratge en tots els àmbits de presa de decisions en la vida política, econòmica i pública en el marc de la fita 5.5. de l'ODS 5. Dins 'aquesta prioritat promou les següents accions:

  • L'intercanvi d'experiències entre dones que governen a Mallorca i d'altres del països del Sud on el Fons fa feina.
  • Lideratge i participació efectiva de les dones en la presa de decisions.
  • La promoció de drets de la dona.
  • La lluita contra la pobresa. 
  • L'accés a l'educació igualitària i de qualitat.
  • L'ocupació de qualitat.
  • El desenvolupament de la resiliència de la comunitat a través de la processos liderats per dones.
  • La denúncia dels factors que limiten la participació de les dones a política.
  • Formacions i tallers sobre: lideratge al cicle electoral.
  • Generació d'Informes i recursos tècnics.

Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar