preloader logo

Convocatòria per al finançament de projectes d'Educació per a la Ciutadania Global 2023

Comunicació

Es podran presentar projectes de fins a 6.000 euros sobre Igualtat de gènere, Consum responsable, Interculturalitat i moviments migratoris i Acció climàtica.


Es podran presentar projectes de fins a 6.000 euros sobre Igualtat de gènere, Consum responsable, Interculturalitat i moviments migratoris i Acció climàtica.

El Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació obre una convocatòria, per a la presentació PROJECTES D’EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA GLOBAL, amb càrrec a la partida pressupostària “Convocatòria 2023 per a projectes de sensibilització” corresponent al pressupost de 2023.

El Fons Mallorquí entén com a projectes de D’EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA  GLOBAL aquells que treballen amb organitzacions de la societat civil i autoritats locals per a promoure la justícia global, els drets humans, el desenvolupament sostenible i la participació democràtica.

La convocatòria vol fomentar aquelles iniciatives i projectes de reflexió, diàleg, debat, intercanvi d’idees que permetin detectar noves tendències amb formats i metodologies innovadores capaces de generar transformació social.

Aquestes bases reconeixen l’Educació per el Desenvolupament Sostenible com a element integral de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 4: Educació de qualitat,  i com a eina decisiva que possibilita l’acompliment dels demés ODS. Per això, s’han redactat en coherència als àmbits d’acció prioritzats per la Estratègia d’Educació per al Desenvolupament Sostenible 2030 de la UNESCO (EDS 2030).
 
L’EDUCACIÓ PER EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I LA CIUTADANIA GLOBAL són el nucli de la fita 4.7 de l'ODS 4, que té com a objectiu garantir que tots els aprenents adquireixin els coneixements i habilitats necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, inclosos, entre d'altres, estils de vida sostenibles, la igualtat entre les persones, la promoció d'una cultura de pau i la no-violència, la ciutadania global i l'apreciació de la diversitat cultural i de la contribució de les cultures al desenvolupament sostenible.

La convocatòria d'Educació per a la Ciutadania Global romandrà oberta del 2 al 25 de gener. Per altra banda, a partir del mes de gener es podran presentar també projectes d'emergència i ajut humanitari, una convocatòria que resta oberta durant tot l'any. Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar