preloader logo

El Fons Mallorquí, present al Congrés Paneuropeu sobre Educació per a la Ciutadania Global

Comunicació

El Centre Nord-Sud del Consell d'Europa i els seus socis han organitzat el Congrés Paneuropeu sobre Educació per a la Ciutadania Global que ha tengut lloc de manera híbrida al llarg de dues jornades, el 31 de maig i 1 de juny


El Centre Nord-Sud del Consell d'Europa i els seus socis han organitzat el Congrés Paneuropeu sobre Educació per a la Ciutadania Global que ha tengut lloc de manera híbrida al llarg de dues jornades, el 31 de maig i 1 de juny

Vint anys després del Congrés europeu celebrat a Maastricht i deu anys després de la Recomanació del Consell d'Europa sobre l'educació per a la interdependència i la solidaritat global, s'ha cregut oportú organitzar un esdeveniment que convidàs a reflexionar i facilitàs el diàleg sobre els assoliments de l'Educació per a la Ciutadania Global, considerar les realitats canviants i abordar els reptes socials, econòmics i ambientals.

El Congrés ha reunit diversos actors de l'Educació per a la Ciutadania Global en l'àmbit europeu, en particular les organitzacions internacionals, els governs, els parlamentaris, les autoritats locals i regionals, les organitzacions de la societat civil, així com els educadors d'Europa i més enllà. El Fons Mallorquí hi ha participat com a associació sense ànim de lucre que aglutiva governs locals i regionals, convidat per PLATFORMA.

Mitjançant un enfocament col·laboratiu, el Congrés Paneuropeu d'Educació Global s'ha fet amb l'objectiu de facilitar un procés d'aprenentatge entre iguals que condueixi a un conjunt de recomanacions estratègiques que promoguin la coordinació de la defensa de l'educació global, la creació de capacitats i la sensibilització en l'àmbit local i nacional i dins les institucions europees i internacionals.
L'esdeveniment s'ha basat en els resultats del cicle actual d'activitats de creació de capacitat i defensa del programa conjunt del Consell d'Europa i la Unió Europea iLEGEND II: Intercultural Learning Exchange through Global Education, Networking and Dialogue (2019-2022), i està en línia amb les prioritats del Departament d'Educació del Consell d'Europa.

Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar