preloader logo

Pacte mundial per a una migració segura, ordenada i regular

Comunicació

El Pacte Mundial per a una Migració Segura, Ordenada i Regular (A/RES/73/195), és el primer acord intergovernamental, elaborat sota els auspicis de les Nacions Unides, que abasta totes les dimensions de la migració internacional de forma holística i completa.


El Pacte Mundial per a una Migració Segura, Ordenada i Regular (A/RES/73/195), és el primer acord intergovernamental, elaborat sota els auspicis de les Nacions Unides, que abasta totes les dimensions de la migració internacional de forma holística i completa.

El Pacte Mundial es basa en la legislació internacional sobre drets humans i defensa els principis de no-regressió i no discriminació. En aplicar el Pacte Mundial, es garanteix el respecte efectiu, la protecció i el compliment dels drets humans de tots els migrants, independentment de la situació migratòria, en totes les etapes del cicle migratori. També es reafirma el compromís d'eliminar totes les formes de discriminació, incloent-hi el racisme, la xenofòbia i la intolerància, contra els migrants i les seves famílies.


El Pacte Mundial enumera 23 objectius per a l'acció dels Estats, reforçats per compromisos específics, que pretenen abordar els reptes relacionats amb la migració actual. Els compromisos i accions del GCM es poden considerar una guia perquè els Estats compleixin les seves obligacions en matèria de drets humans a l'hora de dissenyar mesures de governança de la migració per reduir els riscos i vulnerabilitats a què s'enfronten els migrants a les diferents etapes de la migració i per crear condicions propícies que permetin a tots els migrants convertir-se en membres actius de la societat.

 

  Es va adoptar en una conferència intergovernamental sobre migració a Marràqueix, Marroc, el 10 de desembre de 2018. L'ACNUDH ha acollit el Pacte Mundial com un marc important per millorar governança migratòria que posa els migrants i els seus drets humans al centre i que ofereix una important oportunitat per reforçar la protecció dels drets humans de tots els migrants, independentment del seu estatus.


  Entre els principals compromisos hi ha:

    • Reforçar l'elaboració de polítiques basades en dades i drets humans i el discurs públic sobre la migració.
    • Reduir al mínim els factors adversos de la migració, inclosa la lluita contra la pobresa i la discriminació, i abordar els desplaçaments relacionats amb el clima i les catàstrofes.
    • Garantir els drets dels immigrants a la informació i a la identitat legal.
    • Ampliar i diversificar la disponibilitat de vies per a una migració segura, ordenada i regular, tenint en compte les necessitats particulars dels migrants en situació de vulnerabilitat.
    • Protegir el dret a la feina decent i altres drets laborals dels immigrants.
    • Abordar i reduir les vulnerabilitats i violacions dels drets humans en el context de la migració.
    • Protegir el dret a la vida en el context de la migració.
    • Combatre el contraban i el tràfic de persones, protegint alhora els drets humans de les persones que han estat objecte de contraban o tràfic.
    • Respectar els drets humans a les fronteres i dur a terme un examen, una avaluació i una derivació dels migrants basats en els drets humans.
    • Protegir el dret a la llibertat i no ser detingut arbitràriament, fins i tot donant prioritat a les alternatives a la detenció d'immigrants.
    • Garantir el dret dels immigrants a accedir als serveis bàsics, com ara la sanitat, l'educació i el suport social, sense discriminació.
    • Eliminar la discriminació i lluitar contra la incitació a l'odi i la xenofòbia.
     Mantenir les prohibicions d'expulsió col·lectiva i expulsió per a tots els migrants, garantint que el retorn sigui segur i digne i que la reintegració sigui sostenible.

    Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

    Acceptar Tancar Configurar