preloader logo

Publicades les bases de les convocatòries d’ajuts per a projectes de cooperació municipalista i d’Educació per a la Ciutadania Global

Comunicació

La Comissió Executiva del Fons Mallorquí, reunida el 8 de novembre, va aprovar les bases que regulen la convocatòria d'ajuts per al finançament de projectes de cooperació municipalista i d’Educació per a la Ciutadania Global per al 2024.


La Comissió Executiva del Fons Mallorquí, reunida el 8 de novembre, va aprovar les bases que regulen la convocatòria d'ajuts per al finançament de projectes de cooperació municipalista i d’Educació per a la Ciutadania Global per al 2024.

Després d’un procés de reflexió intern i amb l’objectiu d’alinear totes les convocatòries amb els eixos estratègics i els plans de feina del Fons Mallorquí, les convocatòries de cooperació municipalista (directa o a través d’ONGD) i  d’Educació per a la Ciutadania Global, presenten alguns canvis. 

Per això, un cop aprovades per l’Executiva, l’equip tècnic del Fons Mallorquí va oferir diverses sessions informatives per explicar el contingut d’aquestes noves bases. La novetat principal és que la convocatòria 2024 serà totalment en línia, de manera que les entitats que vulguin optar a finançament hauran de presentar tota la documentació a través del portal seuelectronica.fonsmallorqui.org. Junt amb les bases, es pot trobar un manual de suport i una guia de comunicació que facilitaran a les entitats la formulació dels projectes. 

El model de cooperació que impulsa el Fons Mallorquí té com a eix vertebrador la implicació de les administracions locals, les associacions i entitats, els pobles i les comunitats, tant del Nord com del Sud, en tots els àmbits i fases de les accions de cooperació. Això vol dir que la participació ha d’existir en totes les etapes del projecte, des de la planificació fins a l’avaluació.

Els programes de cooperació municipalista han de respectar el model de desenvolupament que els pobles del Sud decideixin i s’han de dur a terme de forma consensuada. S’ha de treballar tenint en compte els plans estratègics de desenvolupament municipal a llarg termini, com un compromís de futur i d’acompanyament a les administracions locals del Sud per a una gestió transparent, justa i eficient.

Per altra banda, el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació entén l'Educació per al Desenvolupament Sostenible i la Ciutadania Global com aquell procés socioeducatiu que promou una ciutadania crítica, responsable, compromesa i activa, personalment i col·lectiva, amb la transformació de la realitat global i local per construir un món més just, més equitatiu i més respectuós amb la diversitat i amb el medi ambient, en el qual totes les persones es puguin desenvolupar lliurement i satisfactòria.

A través d'una convocatòria anual, es fomenten iniciatives i projectes de reflexió, diàleg, debat, intercanvi d'idees que permetin detectar noves tendències amb formats i metodologies innovadores capaces de generar transformació social.

La presentació de projectes es podrà fer del 20 de novembre al  29 de desembre de 2023. Trobareu totes les bases i documentació necessària a l’apartat CONVOCATÒRIES del nostre web. 


Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar