preloader logo

Representants de l'ONG peruana CANAT visiten el Fons Mallorquí

Comunicació

José Ignacio Mantecón i Gabriela Renteria, president i directora de l’ONG peruana CANAT, van ser a Mallorca del 23 al 25 de maig, temps que van aprofitar per visitar el Fons Mallorquí i altres entitats sòcies implicades en els seus projectes.


José Ignacio Mantecón i Gabriela Renteria, president i directora de l’ONG peruana CANAT, van ser a Mallorca del 23 al 25 de maig, temps que van aprofitar per visitar el Fons Mallorquí i altres entitats sòcies implicades en els seus projectes.

CANAT és el Centre de Suport a Nens i Adolescents Treballadors, que fa més de 20 anys que treballa a la regió de Piura (el Perú). El que va començar com un petit projecte per atendre nens que feien feina al mercat de Piura, s'ha convertit en una alternativa educativa integral que ofereix diverses possibilitats a nens, nenes i adolescents perquè no vegin truncats els seus somnis d'estudiar, de formar-se, d'inserir-se al mercat laboral. Atenem nens i nenes i els acompanyem en diverses etapes de formació perquè puguin tenir un espai sa i segur, de contenció emocional i suport.


CANAT és una institució civil sense ànim de lucre, compromesa amb el desenvolupament integral dels infants i adolescents treballadors de Piura. En cerca la inclusió social, econòmica, política i cultural, promovent-ne el desenvolupament de capacitats, habilitats i destreses, i la pràctica de valors ètics i cívics a partir de les pròpies expectatives, experiències i la participació directa en la institució. El Fons Mallorquí hi col·labora des de 2003 donat suport a projectes impulsant la formació i desenvolupament integral d'adolescents en situació de risc i exclusió de Piura. Durant la visita del seu president i directora, José Ignacio Mantecón i Gabriela Renteria respectivament, es va parlar de com continuar amb aquestes aliances a llarg termini. Per això, es va visitar també l’Ajuntament d’Alcúdia, històricament un dels principals finançadors dels projectes del Perú.


Actualment, el projecte que recolza el Fons Mallorquí es fonamenta sobre els problemes identificats en el procés d’actualització del pla de desenvolupament concertat del districte de La Arena, específicament a l’àmbit social i demogràfic, així com sobre el diagnòstic de les escletxes educatives i laborals a la zona rural i urbana elaborat en el marc del projecte de 2021, en què cal destacar la minsa participació de les dones en els processos de desenvolupament local i associatius, així com les deficients condicions per completar el cicle educatiu bàsic.  Per això es proposa promoure la participació dels adolescents (entre 14 i 18 anys), amb especial èmfasi en les dones, en processos educatius i comunitaris dels centres poblats del districte de La Arena. Igualment, s’involucrarà l’Ajuntament perquè faci efectiva l’execució de polítiques públiques amb enfocament de drets i equitat de gènere, i promogui la participació activa dels lideratges femenins per a l’actuació comunitària (ODS 4 i 5).


L’actuació se centra en un pla de desenvolupament personal i familiar dels adolescents, un pla de formació laboral i de seguiment escolar per a la reinserció i permanència a l’escola, a més de la realització d’un programa de formació ciutadana. A més a més, es preveu executar un pla de formació sobre polítiques públiques en matèria d’infància amb enfocament de gènere i drets humans, un pla d’acció per a la defensa i promoció dels drets dels infants i adolescents; i accions per posar en marxa un espai de diàleg i concertació entre el govern local i adolescents i joves del districte, així com pràctiques de projecció comunitària dels adolescents, promogudes per l’Ajuntament. Se’n beneficiaran directament 140 adolescents i 85 funcionaris municipals.


Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar