preloader logo

Seguiment sobre terreny dels projectes de Bolívia i el Perú

Comunicació

L'equip tècnic del Fons Mallorquí ha fet un viatge de seguiment als projectes en execució de Bolívia i el Perú. S'han visitat diverses zones i s'han mantingut reunions amb les entitats encarregades de l'execució dels projectes, així com d'altres que facilitin futures aliances als països.


L'equip tècnic del Fons Mallorquí ha fet un viatge de seguiment als projectes en execució de Bolívia i el Perú. S'han visitat diverses zones i s'han mantingut reunions amb les entitats encarregades de l'execució dels projectes, així com d'altres que facilitin futures aliances als països.

A Bolívia, el Fons Mallorquí treballa majoritàriament a Pocona, localitat forma part del departament de Cochabamba, a la zona andina del país. Té 12.893 habitants, repartits en 82 comunitats, de les quals 79 són llogarets rurals dispersos i tres són centres poblats que aglutinen més de 500 habitants.El municipi disposa d'un pla de desenvolupament comunitari elaborat de manera participativa amb la població local, en el qual s'identifiquen els següents eixos estratègics de desenvolupament:

  • Millora de la producció agropecuària i forestal, i enfortiment de les associacions de productors.
  • Promoció de la recuperació i conservació dels recursos naturals i la biodiversitat.
  • Generació de condicions d'habitabilitat segures i satisfactòries per a la població del municipi.
  • Millora de la gestió administrativa, tècnica, financera i institucional del municipi amb la participació activa dels agents locals.


Actualment, donam suport a ACOBOL en la implementació de pressupostos amb perspectiva de gènere en els municipis rurals i a l'ONG Mosoj Causay en projectes d'accés equitatiu sostenible a l'aigua en les comunitats de Mamahuasi Alto i Pujru Pujru.

Al Perú ens trobam actius en dues regions: Piura i La Arena. La regió de Piura és la segona més poblada del país. Tot i que Piura es manté com un dels principals mercats de productes alimentaris i de béns, les desigualtats territorials s'han ampliat progressivament i impulsen l'emigració a ciutats mitjanes, sobretot de joves i dones. Les zones rurals no només pateixen una taxa de despoblació notable, sinó que es fa més grans la bretxa quant a atenció sanitària, educativa i sanejament. Els governs municipals i regional no disposen, en general, de polítiques i programes definits i/o coordinats per fer front a aquestes situacions, ni de recursos per posar en marxa mesures orientades a pal·liar la pobresa, sovint concebudes amb un enfocament assistencialista, sense plantejar planificacions integrals, i amb nivells de participació de la societat civil molt baixos.

El municipi de La Arena (38.734 habitants) s'ubica a 22 km de la capital provincial i administrativament està dividit en quatre nuclis poblats (Casagrande, Chatito, Santa Elena i Vichayal). Tot i que el procés de descentralització ha donat més pes als ajuntaments, encara hi ha limitacions per impulsar processos de desenvolupament territorial basats sobre la planificació, la concertació i articulació institucional.

El 90% de la població té accés a l'aigua potable a ca seva, tot i que el 63% de les llars només en disposen d'una a tres hores diàries, mentre que el 59% no té latrines o serveis de desguàs. A l'àmbit educatiu, les deficiències es constaten no tant per la taxa d'analfabetisme en adults (16%), sinó pel fet que el 78% de la població analfabeta siguin dones. Pel que fa a la salut, un dels problemes més greus és la desnutrició crònica infantil: el 2018 la taxa entre infants menors de 5 anys era del 30% i l'anèmia del 12%.

Al país treball amb quatre entitats:

  • Redes – Perú, en projectes d'accés equitatiu i sostenible a serveis de sanejament per a famílies de La Arena.
  • Ayné Perú, per a l'enfortiment municipal a l'àmbit del sanejament a les comunitats rurals de Pueblo Nuevo
  • CANAT, en projectes d'impuls de la participació de la població adolescent
  • CIPCA, per a l'enfortiment institucional i millora de l'accés a l'aigua a les comunitats de Vichayal i Pampa Chica
Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar