preloader logo

any 2021

Import Total
58.927,00€

Millora del sector de la salut a N'Golonianasso


El municipi de N'Golonianasso (27.378 habitats) disposa d'un centre de salut, en el qual també s'atenen els parts, però no hi ha un espai segregat, de manera que les dones que hi van a infantar es barregen amb la resta de pacients, inclosos els que tenen malalties infeccioses. Això fa que moltes dones infantin a ca seva, amb les complicacions que això pot comportar en un entorn de manca d'accés a l'aigua potable i dèficits d'higiene en habitatges molt precaris. A més a més, tres de cada quatre dones es casen abans dels 18 anys, perquè la pobresa extrema de més de la meitat de la població fa que el casament de les filles esdevingui una font d'ingressos, i les menors presenten una incidència molt elevada de complicacions en l'embaràs o el part. D'altra banda, segons l'associació de salut comunitària de N'Golonianasso, el nombre de naixements s'incrementa anualment en el 30%. Per això es proposa la construcció d'una maternitat, en un edifici annex al centre de salut, amb una sala de consultes, una d'observació, la sala de parts, un espai d'hospitalització i una oficina, i la instal·lació elèctrica mitjançant panells solars (76m2). Igualment, es dotarà de mobiliari (taula de parts, tres llits, cadires, ordinador i impressora, etc.), equipament sanitari (bàscula, gelera, aparell d'ultrasò, etc.) i medicaments. Paral·lelament, es duran a terme tallers de formació per a 18 funcionaris municipals de l’àrea sanitària sobre salut reproductiva i malalties endèmiques, així com sobre aigua i sanejament, i salut; i s'elaborarà el pla estratègic triennal per al sector sanitari. Es calcula que se'n beneficiaran directament 855 dones i 18 funcionaris, així com indirectament les 12.571 dones residents al municipi.

Objetius

 • Millorar el sector sanitari a N'Golonianasso.
 • Millorar l'accés a l'atenció sanitària materno-infantil al municipi de N'Golonianasso.
 • Contribuir a millorar la salut reproductiva i reduir la incidència de malalties endèmiques.
 • Contribuir a facilitar la planificació estratègica a l'àmbit de l'aigua i el sanejament.

Activitats

 1.  Sol·licitud de pressupostos per a les obres i adquisició d'equipaments.
 2. Contractació de l’empresa constructora.
 3. Construcció del centre materno-infantil a N'Golonianasso i instal·lació de panells solars i xarxa elèctrica. 
 4. Adquisició i lliurament d’equipament sanitari, medicaments, mobiliari i equip informàtic per a la nova maternitat. 
 5. Elaboració del diagnòstic i el pla estratègic triennal del sector sanitari a N’Golonianasso.
 6. Adquisició d’equips ofimàtics per als funcionaris del sector sanitari del municipi. 
 7. Realització de tres tallers sobre salut reproductiva i control de malalties endèmiques.
 8. Realització de tres tallers sobre els efectes negatius de la mutilació genital femenina. 
 9. Realització de nou tallers sobre aigua, sanejament i higiene a la població.

Resultats assolits

En primer lloc es va celebrar una reunió amb les autoritats municipals de N’Golonianasso per compartir el pla operatiu i gestionar els permisos d’obra per a la maternitat. Igualment, el 17 d’octubre de 2021 es va constituir el comitè de control i seguiment del projecte, integrat pel batle i el dues regidores; el president de l’associació de salut comunitària; la presidenta de l’associació de dones; el cap tradicional de la vila i el seu conseller; l’imam i el capellà; i el coordinador i el president de la contrapart, que es reuní un cop al mes per avaluar l’avanç del projecte fer el seguiment de les activitats. D’altra banda, el 18 d’octubre es va constituir el comitè de gestió de la salut, presidit pel tinent de batle; el president i el gerent de l’associació de salut comunitària; la presidenta de l’associació de dones; la comare; el conseller del cap tradicional; quatre representants del centre de salut comunitari; el coordinador del projecte i el president de la contrapart. Es va reunir cada dos mesos per supervisar les accions de l’àmbit de la salut. Tot seguit es va signar el contracte amb l’empresa que havia presentat el pressupost per a les obres i s’acorda que s’iniciassin l’1 de novembre. Es varen a transportar a la zona els materials per fabricar els maons i es varen excavar els solcs per als fonaments (60cm de fondària per 40cm d’amplada), de forma manual i mecànica, i es varen farcir de formigó armat. El 24 de novembre es va celebrar l’acte de col·locació de la primera pedra, en presència del batle i la resta d’autoritats municipals, representants de l’associació de dones, l’imam, els membres del centre de salut, el coordinador del projecte i el president de la contrapart.

El mes d’abril es varen contractar els especialistes per a l’elaboració del pla estratègic i per als tallers de formació dels funcionaris municipals de l’àrea de salut, respectivament. Quant al pla estratègic, el 16 d’abril es va celebrar una reunió a l’Ajuntament de N’Golonianasso amb l’assistència del batle, l’assessora del sector sanitari, l’especialista, el coordinador del projecte i el president de la contrapart en la qual es definiren els capítols que inclouria l’estratègia i es va establir el calendari de visites als 10 llogarets del municipi, per entrevistar-ne els caps, mestres, personal de salut, associacions de dones i de joves, així com representants municipals. El 27 de juny va tenir l’acte de presentació del document, que fa les següents recomanacions:

 1. Creació d’una comissió de seguiment municipal del pla, per actualitzar-ne els avenços.
 2. Definició de prioritats per presentar a les convocatòries d’ajuts per a finançament e projectes.
 3. Seguiment permanent per part de l’àrea de salut per millorar els indicadors.
 4. Gestions per aconseguir disponibilitat de medicaments d’atenció primària als centres de salut i maternitats.
 5. Actualització de les funcions de l’agent de salut comunitària.
 6. Enfortiment de la comunicació interpersonal i la visita a malalts a ca seva per millorar-ne l’atenció.
 7. Estudi i localització d’activitats generadores d’ingressos per cobrir les despeses de materials i medicaments de l’atenció primària.
 8. Millora de la protecció del medi ambient i la millora de la higiene i sanejament domèstics.

Pel que fa als tallers de formació a l’àmbit de la salut, hi participaren 15 funcionaris del sector de la salut dels 10 llogarets que composen el municipi de N’Golonianasso, 13 dels quals eren dones (comares), i s’impartiren en 15 sessions entre maig i juliol de 2022. Els temes tractats foren:

 • Salut reproductiva materna i control de malalties endèmiques, per ampliar els coneixements de les persones responsables de l’àrea de salut de l’Ajuntament de N’Golonianasso (tres sessions entre el 16 i el 30 de maig).
 • Efectes negatius de la mutilació genital femenina (tres sessions entre l’1 i el 16 de juny).
 • Aigua potable, sanejament i higiene a la població (nou sessions del 16 de juny al 20 de juliol).

A finals d’abril es varen actualitzar els pressupostos i es varen adquirir els equipaments per a la nova maternitat: un aparell d’ecografies ultrasòniques; una gelera per conservar-hi els medicaments i vacunes; una bàscula per pesar els nadons; una taula d’exploració ginecològica; 50 lots de reanimació per a nadons; tres llits amb matalàs i tres cadires per a les pacients i 86 mosquiteres impregnades per regalar a les dones que infantin a la maternitat.

Igualment es va adquirir un ordinador, una impressora i escàner i accessoris (tòner, memòries USB, cables de connexió, paper d’impressió i fundes de protecció dels equips). El president de la contrapart va ensenyar a dues matrones el funcionament de l’aparell, per garantir-se un ús correcte i l’atenció adequada a les pacients. D’altra banda, es varen comprar vitamines, antibiòtics, antiinflamatoris i medicaments per al tractament de patologies infeccioses, bacterianes, gàstriques, respiratòries i cardiovasculars.

Finalment, es varen adquirir i lliurar un ordinador, una impressora i escàner i materials informàtics per a l’Ajuntament de N’Golonianasso, el 15 de maig. El batle va designar un membre de l’àrea de salut perquè s’especialitzi en el control i funcionament dels equips informàtics disponibles i per establir el sistema que permeti fer el seguiment de les activitats del sector de salut del municipi. També es preveu fer el registre i control dels projectes proposats a la taula d’activitats del pla estratègic 2023-2025, per monitorar-ne l’evolució.


ODS


Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar