preloader logo

any 2021

Accés equitatiu i assequible a l'aigua a Telpaneca


La comunitat de Carbonal Arriba està situada en un territori accidentat geogràficament, amb forts pendents i de difícil accés. La població sobreviu del conreu de cereals i de la feina a les plantacions de cafè, majoritàriament com a jornalers sense terra, amb uns ingressos molt minsos i irregulars. Aquesta comunitat disposa d'un sistema d'aigua finançat el 2015 pel Fons Mallorquí que dona molt baixa cobertura i l'aigua no se sotmet a cap tractament de potabilitat. Es proposa ampliar el sistema per garantir l'accés a l'aigua en quantitat i qualitat suficient per a 51 famílies (223 persones), amb la instal·lació d'un dipòsit de 22.000 l, la construcció de la caseta de control, l'estació de bombeig i la xarxa de distribució. La població beneficiària participarà en les obres com a mà d'obra no qualificada i dos membres de cada família assistiran a vuit tallers de formació sobre l'organització del comitè d'aigua comunitari, la sostenibilitat, hàbits saludables, medi ambient, i gestió i manteniment del sistema d'aigua. Paral·lelament, es durà a terme un estudi de la situació del sector de l'aigua al municipi de Telpaneca (23.092 habitants), al qual pertany la comunitat d'intervenció. Igualment, seguint les recomanacions de l'avaluació de 10 anys de cooperació municipalista a Madriz, es reforçaran les capacitats de coordinació i seguiment dels tècnics de la UCOM. Se'n beneficiaran directament 223 persones i, indirectament, les 167 famílies de Carbonal Arriba.

Objetius

 • Augmentar les capacitats de l'administració pública municipal i la incidència de la cooperació per al desenvolupament per afavorir el dret a una vida digna.
 • Contribuir a millorar les condicions de salut de 51 famílies, a través de l'accés i disponibilitat d'aigua potable.

Activitats

 1.  Revisió de la situació de l’organització comunitària a Carbonal Arriba.
 2.  Elaboració de la base de dades sobre accés a l'aigua.
 3.  Selecció de les famílies beneficiàries.
 4.  Realització de vuit tallers de formació sobre organització comunitària, salut, gestió i manteniment del sistema d'aigua i sostenibilitat.
 5.  Legalització dels terrenys per a la construcció del dipòsit i drets de propietat.
 6.  Adquisició de materials i transport als llocs d’execució de les obres.
 7.  Contractació de mà d’obra qualificada.
 8.  Realització de les obres i instal·lacions, i posada en funcionament del sistema ampliat.

Resultats assolits

 • Elaboració d’una guia sobre l’estalvi d’aigua.
 • Realització d'una campanya de sensibilització sobre l’ús racional de l’aigua i sobre les malalties de transmissió hídrica a vuit comunitats rurals.
 • Distribució de 50 lots d’emmagatzemament d’aigua a través de visites domiciliàries.
 • Instal·lació i millora dels sistemes domiciliaris d’aigua potable per a 30 famílies
 • Instal·lació i millora dels serveis de sanejament per a 12 famílies
 • Elaboració d’un diagnòstic sobre la situació d’aigua i sanejament en l'àmbit de districte
 • Realització de tres tallers i dues jornades de formació per a l’enfortiment de capacitats de les JASS.
 • Realització de quatre tallers d’enfortiments de les capacitats de gestió d’aigua pera els tècnics municipals i els directius de les JASS.
 • Equipament de l’oficina tècnica municipal amb una impressora, un projector i una moto per les visites d’acompanyament a les JAS. 
 • Adquisició d’equipaments per el control de la qualitat de l’aigua. 
 • Ampliació, neteja i millora del sistema d’aigua potable a cinc comunitats rurals.

ODS


Import Total
60.000,00€

Consignacions

Ajuntament d'Inca | 10.000,00 €
Consell de Mallorca | 50.000,00 €

Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar