preloader logo

any 2021

Educació inclusiva, equitativa i de qualitat a Madriz


El projecte vol contribuir a garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat (ODS 4) en cinc centres d’educació primària de la zona rural dispersa dels municipis de Las Sabanas, Telpaneca i Totogalpa, que tenen importants mancances tant pel que fa a formació dels docents, com estructurals: les infraestructures sanitàries i recreatives són escasses i en estat precari, i sovint no es disposa d’aigua potable. Alhora hi ha un elevat índex de repetició i abandonament escolar, per manca de recursos de les famílies, que viuen en situació de pobresa severa. Es proposa actuar en tres eixos: a) dotació a 250 alumnes de mitjans bàsics (uniformes, sabates, motxilles i material escolar) per garantir-ne l’escolarització en cinc escoles rurals; b) suport a l’organització i funcionament dels consells locals d’educació als tres municipis involucrats en el projecte i a la formació dels docents; i c) millora de les infraestructures escolars mitjançant petites inversions en cinc centres educatius i dotació de productes d’higiene i neteja. Igualment, seguint les recomanacions de l'avaluació de 10 anys de cooperació municipalista a Madriz, es reforçaran les capacitats de coordinació i seguiment dels tècnics de la UCOM. Se'n beneficiaran directament 250 alumnes i, indirectament, 235 docents i 247 pares.

Objetius

 • Contribuir a l'accés al dret humà a l'educació al departament de Madriz.
 • Millorar les condicions d’accés i qualitat de l’educació al departament de Madriz.
 • Fomentar l’escolarització d’infants de les àrees rurals.

Activitats

 1. Organització dels consells locals d’educació en cada municipi participant.
 2. Realització d'una avaluació de l'impacte de la formació docent. 
 3. Lliurament de lots d’higiene col·lectiva i articles de neteja per als centres educatius. 
 4. Elaboració de diagnòstics sobre l’estat de les infraestructures en cinc centres educatius.
 5. Realització de les obres de millora i equipament de cinc centres educatius. 
 6. Lliurament de les beques (uniforme, sabates i material escolar), seguiment i avaluació dels resultats. 
 7. Formació de docents a través del suport al programa del Ministeri d'Educació. 
 8. Adquisició d'equipament per millorar la gestió i seguiment del projecte.

Resultats assolits

Durant el mes de febrer de 2022 s’havien de realitzar sis assemblees de les comunitats educatives dels centres d’educació primària participants (Escola Andrea Castro de la comunitat Lomas de Santa Rosa; escola Carlos Fonseca Amador de la comunitat Montañita; i col·legi Hermanos de Fresno de la comunitat El Pericón, a Telpaneca; escola rural Santo Domingo de Guzmán a Totogalpa; i escoles Jesucristo con nosotros de la comunitat d’Oruce; i Rafaela Herrera de la comunitat d’El Castillito a LasSabanas), però a causa de les restriccions imposades per les mesures de contenció del COVID-19, esvaren substituir per visites a domicili dutes a terme pels docents a les famílies dels alumnes, per establir el compromís d’implicació dels pares als processos d’aprenentatge dels fills; consultar sobre els càrrecs per al consell local d’educació; i sobre les necessitats més urgents dels centres.

Així, es va aconseguir organitzar el consell local d’educació, disposar d’informació per elaborar el pla d’acció escolar i la implicació dels pares en el procés per millorar la qualitat educativa dels centres.

Paral·lelament, cada centre va organitzar de forma participativa l’estructura de gestió comunitària de l’escola i s’inicià el curs escolar.

Sobre la base de la informació de les beques escolars lliurades pel govern central, es va organitzar l’aportació complementària de 258 lots escolars i d’higiene, en coordinació amb el Ministeri d’Educació i els consells locals. En la selecció va ser prioritari el fet de no haver rebut cap ajut i pertànyer a famílies en condicions socioeconòmiques difícils. Els lots consisteixen en una motxilla, un uniforme, un parell de sabates, i material escolar de reposició periòdica (7 quaderns, 1 bloc, 2 llapis, 1 bolígraf, 1 maquineta, 1 capsa de llapis de clors, 1 regle, 1 goma d’esborrar, 1 estoig). 25 mestres es varen implicar en l’elaboració dels lots i el lliurament, que coordinà el respectiu consell local. Alhora, cada centre educatiu va rebre jocs de productes d’higiene personal per a cada alumne i un lot amb articles d’higiene escolar (paper higiènic, raspalls de dents i dentifrici, i sabó) i material fungible (lleixiu, graneres, motxos, ambientador) per millorar els espais.

Se’n beneficiarien en total 258 alumnes, 95 docents i 258 pares de família.

Finalment, de manera consensuada amb els centres escolars, es va decidir cobrir la demanda plantejada per l’escola Andrés Castro situada en la comunitat rural de llomes de Sta. Rosa en el municipi de Telpaneca, en compte de fer petites obres de millora en diferents centres. Es va instal·lar un dipòsit a la teulada del centre per l’aprofitament de l'aigua de pluja, per a la seva reutilització en labors de neteja del centre i horts escolars, etc.


ODS


Import Total
24.503,03€

Consignacions

Ajuntament d'Ariany | 450,00 €
Ajuntament de Petra | 900,00 €
Ajuntament de Sant Joan | 1.350,00 €
Ajuntament de Santa Maria del Camí | 9.000,00 €
Ajuntament de Sencelles | 3.690,00 €
Ajuntament de Sineu | 1.350,00 €
Ajuntament de Valldemossa | 4.050,00 €
Ajuntament de Vilafranca de Bonany | 900,00 €
Mancomunitat Pla de Mallorca | 1.350,00 €
Ajuntament de Deià | 900,00 €
Ajuntament de Costitx | 495,00 €

Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar