preloader logo

any 2021

Construcció d'infraestructures educatives a Ténado


Tercera fase d'un programa de construcció i equipament d'infraestructures educatives, que es va iniciar el 2018 i que s'insereix al Pla de desenvolupament municipal de Ténado 2018-2022, el qual inclou diferents sectors, entre els quals destaca l'educatiu com a element clau. El nombre d'alumnes de secundària del municipi (48.307 habitants) s'incrementa contínuament, de manera que els quatre instituts públics i els tres privats existents estan completament saturats, amb ràtios de prop de 100 alumnes per aula. Hi ha 58 escoles de primària, de manera que molts alumnes que acaben aquesta etapa no poden seguir els estudis o s'han de desplaçar a altres municipis. Les condicions en què s'imparteixen les classes als centres de secundària (massificació, manca de pupitres i de materials didàctics) fa que el rendiment sigui molt baix i molts alumnes no superin el primer curs. Per això el projecte proposa la construcció d'un institut a Baguiomo (quatre aules, un magatzem, un edifici administratiu, latrines per a alumnes i per a mestres i un pou), així com l'equipament de les quatre aules. Paral·lelament, es durà a terme un estudi d’impacte de les intervencions realitzades al sector educatiu amb finançament del Fons Mallorquí. També es preveu enfortir les capacitats dels agents que intervenen en la gestió dels centres educatius i l’elaboració d’un protocol de seguretat de les persones, materials i infraestructures educatives a Ténado. Se'n beneficiaran directament 320 alumnes del nou institut i 78 participants dels tallers de formació.

Objetius

  • Millorar l'accés i la qualitat de l'educació secundària a Ténado.
  • Incrementar el nombre i condicions de les infraestructures educatives públiques de Ténado.
  • Millorar la capacitat de gestió dels centres educatius per part de les autoritats i tècnics competents.

Activitats

  1. Convocatòria d'un concurs públic de licitació de les obres i procés de selecció.
  2. Signatura del contracte amb l'empresa adjudicatària.
  3. Construcció de quatre aules, un magatzem, un edifici administratiu, latrines i un pou.
  4. Equipament de les quatre aules (armari, taula i cadira per al mestre i 120 pupitres per aula).
  5. Realització d’un taller de formació de dos dies amb cinc mòduls sobre gestió de centres educatius.
  6. Realització d’un mòdul de formació sobre l’elaboració del protocol de seguretat als centres educatius.
  7. Elaboració d’un estudi d’impacte de les intervencions a l’àmbit educatiu els darrers tres anys.

Resultats assolits

• Construcció de l’edifici administratiu i latrines per a docents.

• Construcció de quatre aules, un magatzem i latrines per a alumnes.

• Adquisició d’equipament escolar per a les aules construïdes.

• Construcció d’un pou.

• Realització de sessions de formació per als 70 agents (60 homes i 10 dones) de vuit escoles i cinc instituts, en els següents àmbits de gestió: recursos humans; l’escolarització i arxius escolars; infraestructures, materials i equipaments; seguretat de les persones i dels béns dins de l’àmbit escolar; i accés a l’aigua.

• Elaboració d’un estudi d’impacte de les actuacions de Pa i mel a l’àmbit educatiu des de 2010 fins a 2022.


ODS


Import Total
146.829,39€

Consignacions

Ajuntament d'Esporles | 9.000,00 €
Ajuntament de Búger | 1.620,00 €
Ajuntament de Lloret de Vistalegre | 270,00 €
Consell de Mallorca | 135.939,39 €

Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar