preloader logo

any 2021

Millora de la xarxa viària a Ciudad Antigua


Els camins que formen part de la xarxa viària de Ciudad Antigua (6.616 habitants), tant els circuits principals com els terciaris, es troben en un estat molt precari a causa de la manca de recursos per efectuar-hi intervencions de gran abast i per la incidència cada cop més freqüent de fenòmens meteorològics adversos: a finals de 2020 les pluges torrencials provocades pels huracans Eta i Iota varen deixar incomunicada gran part del municipi. A l'àrea rural aquesta situació és especialment greu, perquè la manca de disponibilitat de vies de transport dificulta la comercialització dels minsos excedents productius, de manera que la població es veu obligada a vendre'ls a intermediaris a un preu molt baix, mentre que l'adquisició de productes fitosanitaris, llavors, etc. suposa un cost molt elevat, perquè els venedors hi repercuteixen la dificultat d'accés. A més a més, el deteriorament dels camins minva les possibilitats d'accés a serveis sanitaris i educatius, i allarga les jornades de treball domèstic i productiu. Per això es proposa l'elaboració d'una estratègia d'intervenció per millorar la xarxa viària i la construcció de bandes de rodament en un punt crític de la comunitat de Mojón I, amb 250m lineals en total. La població beneficiària hi participarà oferint la mà d'obra i, a més a més, s'organitzarà un comitè d'auditoria social i es proporcionarà formació a 10 persones perquè puguin fer el seguiment i control de les obres. D'altra banda, s'equiparà l'ajuntament amb un ordinador portàtil i una impressora, per millorar el servei que s'ofereix a la població del municipi.  Se'n beneficiaran directament 319 persones.

Objetius

 • Facilitar la mobilitat de la població de manera segura, inclusiva i permanent.
 • Millorar la xarxa de camins.
 • Enfortir la participació comunitària a través de comitès d'auditoria social.
 • Millorar el servei municipal.

Activitats

 1.  Elaboració del pla estratègic de mobilitat del municipi.
 2.  Organització del comitè d'auditoria social.
 3.  Realització dels tallers de formació sobre auditoria social.
 4.  Elaboració i execució del pla de treball d'auditoria social.
 5.  Adquisició de materials i contractació de la mà d'obra qualificada.
 6.  Organització dels beneficiaris que participen en les obres.
 7.  Construcció de 250m lineals de bandes de rodament.
 8.  Realització de visites d'auditoria social comunitària als llocs de les obres.
 9.  Compra d'equipaments municipals (ordinador portàtil i impressora)

Resultats assolits

 • Capacitació en el tema d’auditoria social de la població de Mojón I i de les autoritats i tècnics municipals. Després de la formació, es va crear una comissió comarcal d’auditoria social, que es va encarregar del seguiment i de la correcta execució de les obres.
 • 250 metres lineals de bandes de rodament construïdes en benefici de la població de la comunitat de Mojón I. El mal estat dels camins limita la mobilitat de la població i augmenta els riscos d'accidents, unes de les conseqüències son que els pares i mares de família no envien els infants a l'escola i que les unitats de salut es tanquen per que el personal no pot arribar fins a la comunitat.
 • Compra d’un ordenador portàtil i una impressora per a l’ajuntament de Ciudad Antigua  amb l’objectiu de millorar el  servei a la població.

ODS


Import Total
15.000,00€

Consignacions

Ajuntament d'Algaida | 9.000,00 €
Ajuntament de Consell | 900,00 €
Consell de Mallorca | 5.100,00 €

Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar