preloader logo

any 2021

Import Total
30.000,00€

Enfortiment de les capacitats de les dones de l'àrea rural de Ténado


El projecte dona continuïtat al programa de formació de dones de Ténado (48.307 habitants, 23.228 dels quals dones), en el marc de la promoció del dret a l’educació inclòs a l’Agenda 2030 a través de l’Objectiu 4 i la fita 4.6: Per a 2030, garantir que tots els joves i almenys una proporció substancial d’adults, tant homes com dones, tinguin competències de lectura, escriptura i aritmètica. La major part de les dones d’aquest municipi no ha pogut accedir a l'escola, la qual cosa genera efectes negatius als àmbits de l’autoestima, la salut, l’ocupació, l’autonomia, la integració social i la participació comunitària. Per a 2021 es proposa el reciclatge de 18 docents, que impartiran un curs bàsic d'alfabetització per a 180 dones, i reforçar les capacitats d’organització dels col·lectius de dones a través de la gestió de competències, amb la formació de quatre facilitadores i 150 promotores. A més a més, es realitzaran millores als sis centres permanents construïts amb el projecte de 2020, com ara reparacions i pintura. D’altra banda, es durà a terme una avaluació d’impacte dels darrers tres anys d’execució del projecte, amb la participació del consell municipal. Finalment, s’oferirà assessorament als membres del consell local per enfortir-ne les capacitats relacionades amb la provisió de recursos públics per a qüestions de gènere. Se’n beneficiaran directament 202 dones i sis càrrecs electes.

Objetius

 • Contribuir a la integració socioeconòmica, el desenvolupament i la participació ciutadana de les dones de Ténado.
 • Enfortir les capacitats de les associades de les organitzacions de dones de Ténado. 
 • Promoure iniciatives municipals per millorar la situació de les dones de Ténado.

Activitats

 1. Realització de tasques de manteniment dels centres de formació.
 2. Adquisició i lliurament dels materials i manuals escolars als sis centres. 
 3. Realització del tallers de reciclatge per a 18 docents d'alfabetització. 
 4. Realització dels cursos d'alfabetització als sis centres de formació per a 180 dones.
 5. Organització del concurs sobre les matèries impartides. 
 6. Preparació i celebració de l'acte de cloenda dels cursos i lliurament de premis. 
 7. Realització de tallers de reciclatge sobre l'enfocament de gestió de competències. 
 8. Realització dels cursos de formació per a 150 dones sobre gestió de competències. 
 9. Realització de les sessions de formació per al consell municipal.
 10. Seguiment del procés de l'avaluació de l'impacte dels tres darrers anys del programa. 
 11. Elaboració de l'informe de l'avaluació.

ODS


Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar