preloader logo

any 2021

Import Total
27.068,95€

Integració comunitària i sociolaboral d'adolescents i joves de La Arena


El districte de La Arena (38.734 habitants) és una de les zones més castigades pels efectes del fenomen del "Niño costero", que provoca pluges torrencials i agreuja la precària situació de la població de les àrees rurals, la qual sobreviu de l'agricultura. Els habitants de les comunitats pateixen importants mancances a l'àmbit social, educatiu, cultural i ambiental, que els posa en situació d'exclusió social. Això sovint arrossega els menors al treball infantil i provoca elevats índexs d'absentisme escolar i un baix rendiment acadèmic, que perpetua la condició de pobresa familiar. D'altra banda, el limitat accés a cobertura sanitària i nutrició adequada, a més a més de les mancances afectives (les taxes de violència familiar són molt altes), fan difícil el desenvolupament personal dels infants i adolescents, i en vulnera els drets. El projecte proposa oferir 60 places de formació laboral bàsica i 10 d'especialitzada per a adolescents entre 14 i 18 anys en situació de risc d'exclusió social, així com suport per recuperar el currículum educatiu bàsic. També es duran a terme tallers per potenciar les habilitats personals i socials dels adolescents per exercir un lideratge positiu a la comunitat, en la qual s'implicaran a través d'accions destinades a sensibilitzar la població sobre l'equitat de gènere, cura del medi ambient, etc. D'altra banda, se sensibilitzarà les famílies sobre la importància d'involucrar-se en l'educació dels fills. Paral·lelament, s'elaborarà un diagnòstic sobre la bretxa de gènere a la infantesa i joventut pel que fa a l'àmbit educatiu i laboral. Finalment, es reforçaran els espais de participació comunitària del municipi i es proporcionarà formació als funcionaris municipals sobre polítiques públiques en matèria de drets dels infants i equitat de gènere. Se'n beneficiaran directament 70 adolescents i 20 funcionaris.


Objetius

 • Contribuir al desenvolupament comunitari dels centres poblats de La Arena, amb la participació activa dels adolescents.
 • Promoure la participació dels adolescents en processos educatius i comunitaris.
 • Impulsar la implantació de polítiques públiques amb enfocament de drets i d'equitat de gènere en matèria de participació comunitària.

Activitats

 1.  Execució d'un pla de formació sobre desenvolupament d'habilitats personals i socials per als infants i adolescents.
 2. Realització de dues campanyes públiques sobre prevenció de la violència de gènere, i promoció de la salut sexual i reproductiva.
 3. Posada en marxa d'un programa de formació laboral per a dones adolescents del districte de La Arena.
 4. Promoció d'un pla d'inserció de les adolescents en un espai d'educació bàsica alternativa.
 5. Sensibilització de les famílies de les adolescents sobre la importància de l'educació.
 6. Promoció d'accions de projecció comunitària per part dels estudiants de formació laboral.
 7. Elaboració d'un diagnòstic sobre la bretxa de gènere a l'àmbit educatiu i laboral.
 8. Elaboració i execució d'un pla de formació sobre equitat de gènere i drets dels infants per als funcionaris de La Arena.
 9. Suport a l'elaboració d'un pla d'acció per a la defensa i promoció dels drets dels infants i adolescents per part de l'Ajuntament.

Resultats assolits

Es varen impartir les sessions del pla de formació sobre desenvolupament d’habilitats personals i socials dels adolescents participants en el projecte, que es va dur a terme de forma telemàtica i presencial, al local comunal de Loma Negra, el parc de Casagrande i a Montecastillo:

 • Intel·ligència emocional (18/06/2021): amb 76 participants, que varen poder aprendre a reconèixer les pròpies emocions i estabilitzar-les a través de la pràctica de tècniques de respiració.
 • Autoconeixement (2/07/2021): hi participaren 71 adolescents, que milloraren el desenvolupament i creixement personal a través del reconeixement personal, la comunicació i integració a les famílies.
 • Motivació (16/07/2021): hi assistiren 71 adolescents que reflexionaren sobre les situacions en què se senten motivats a assolir les fites que es plantegen.
 • Coneixement de la sexualitat (2 i 10/09/2021): 49 adolescents varen poder comprendre el sentit de la sexualitat des d’una perspectiva d’identitat integral, reconeixent els factors socials i culturals que influeixen en la forma com la viuen. Es varen crear vincles de confiança en el grup perquè cada jove pogués expressar els sentiments i experiències.
 • Embaràs precoç i projecte de vida: sessions virtuals els dies 1, 15 i 29 d’octubre i 5, 12, 16 i 17 de novembre, en què participaren 28 adolescents (24 dones); sessions presencials amb els grups de Loma Negra i Casagrande els dies 22 d’octubre i 5 de novembre, amb 30 i 15 assistents, respectivament; i a Montecastillo, el 12 de novembre, amb 8 participants.
 • Formació personal i ciutadana (12/12/2021) a La Arena, amb 28 participants (25 dones) i 33 famílies.

D’altra banda, es varen desenvolupar les quatre jornades perquè els joves esdevinguin motor del canvi dins de les comunitats:

 • Identificació de qualitats i capacitats (26/10/2021): 24 joves (22 dones) identificaren els seus punts forts i febles, els èxits assolits; i valoraren l’ajut mutu i la col·laboració.
 • Lideratge i treball en equip (9 de novembre): 24 joves (23 dones).
 • Establiment de fites (16 de novembre): 15 adolescents hi participaren (14 dones) per proposar accions de canvi dins de les comunitats a les quals pertanyen.
 • Organització social i pla de treball (23 de novembre): hi participaren 21 adolescents (20 dones).

Es varen desenvolupar dues campanyes públiques per prevenir la violència de gènere i promoure la salut sexual i reproductiva. El 7 d’agost de 2021 es va celebrar de forma telemàtica una trobada interregional fomentada per la plataforma a la qual pertany CANAT “Encuentros Servicio Jesuita de la Solidaridad” que té presència en cinc regions del país (Tacna, Ayacucho, Cusco, Lima i Piura) i aplegà 57 dirigents adolescents, 15 dels quals per part de CANAT, en representació dels 110 que assisteixen als cursos de formació laboral. Hi varen poder reflexionar, debatre i fer propostes sobre els problemes que els afecten. A més a més, es varen celebrar un seguit de tallers en el marc de la campanya:

 • Diferents però iguals (12 i 13 d’agost), amb 13 participants a la primera sessió i 11 a la segona, que varen conèixer els estereotips, rols i mites de gènere i les conseqüències que se’n deriven.
 • La violència es pinta d’amor (19 d’agost): hi assistiren 22 dones, que varen aprendre a identificar els senyals de violència, les diverses modalitats i mecanismes de justificació.
 • Posa’t la samarreta (26 d’agost), amb 21 participants, que varen analitzar les conseqüències de la violència en nom de l’amor (cosificació, dona objecte, etc.) i les opcions de sortida.
 • Aturem plegats la violència contra les dones (2 de setembre), en què 18 joves (14 dones) varen presentar els treballs realitzats a les sessions anteriors i els joves es comprometeren a fer-ne difusió.
 • Salut sexual i reproductiva i alimentació saludable (16/09/2021), taller amb joves de La Arena, Loma Negra i Casagrande, que va tenir lloc al centre educatiu Alejandro Sánchez Arteaga. Es va centrar en estils de vida saludables, prevenció de la COVID-19, drets sexuals i reproductius i com exercir-los. Hi participaren 21 adolescents (20 dones).

La segona campanya, Una vida sense violència, fem-la nostra, es va celebrar amb diversos actes:

 • Presentació de la campanya a través de Facebook (17 de novembre): amb set participants (cinc dones).
 • Fòrum virtual (23 de novembre), amb intervencions de representants de la Direcció general contra la violència de gènere; la Direcció general d’educació bàsica regular; l’ex sots ministra del Ministeri de la dona i poblacions vulnerables; i una taula rodona amb representants de diferents zones del país (Piura, Cuzco, Ayacucho i Lima) Hi participaren 38 persones (23 dones).
 • Prevenció de la violència de gènere, amb la participació de 23 persones, autoritats de Loma Negra, rondes camperoles i adolescents, que assumiren compromisos per prevenir la violència a la comunitat (25 de novembre).
 • Acte simbòlic (30 de novembre) amb la cap del centre de salut de Río Viejo, la tinent de batle, el jutge de pau i les joves dirigents.
 • Taula de diàleg entre adolescents i operadors de la llei 30364, per prevenir, sancionar i erradicar la violència contra les dones i integrants del grup familiar, amb la presència de representants polítics del Ministeri de la dona i poblacions vulnerables, del Congrés i el defensor del poble. Hi assistiren 13 joves (12 dones) de Lima, Cuzco i Piura.

Igualment, entre abril i setembre es varen celebrar reunions de coordinació amb el centre tècnic productiu (CETPRO) de La Arena amb l’objectiu d’integrar adolescents en els oficis laborals que s’hi imparteixen: confecció industrial, estètica i perruqueria, fleca i pastisseria, cuina, mecànica, informàtica, logística i gestió de magatzems. S’hi varen inscriure 115 joves: 94 dones i 21 homes. Una dona adolescent participà només al centre d’educació bàsica alternativa i sis tan sols a les sessions de desenvolupament personal i ciutadania. Durant el curs es dugueren a terme reunions setmanals per coordinar els requeriments per a la formació tècnica dels adolescents i mensuals per fer el seguiment de l’assistència i dificultats que es presentin.

Paral·lelament, es varen dur a terme 179 visites a domicili per proporcionar suport psicològic, atenció a víctimes de violència física i/o psicològica, atenció sanitària i per enfortir el vincles amb els participants i les famílies. També es va fer el seguiment per mitjans telemàtics, per identificar situacions com ara manca de recursos econòmics per recarregar els mòbils; problemes de cobertura o connexió a Internet; embarassos adolescents, etc. Així es va aconseguir que 102 dels 115 inscrits completessin el curs de formació tècnica (87 dones i 15 homes). Les visites també s’aprofitaren per lliurar als joves en situació de pobresa subministraments segons l’ofici que estudiïn.

D’altra banda, es varen celebrar sessions de formació i de diàleg amb els docents de les carreres tècniques i l’equip de CANAT per fer el seguiment del procés d’aprenentatge dels joves. El 19 d’agost es va dur a terme una sessió sobre cura de la salut mental, gestió d’emocions i funció pràctica, amb vuit docents participants.

Es va impulsar la campanya “Me gusta estudiar”, que inclou accions amb les famílies per establir compromisos per assegurar la matrícula dins dels terminis, així com visites als centres d’educació bàsica alternativa (CEBA) perquè es comprometin a oferir vacants per als joves que no havien completat l’escolarització bàsica. El programa d’inserció es va posar en marxa el 16 d’abril, amb 45 famílies participants. Es va establir un calendari de seguiment telefònic dels 22 adolescents (17 dones i 5 homes).que es matricularen al CEBA El Indio. Quatre finalitzaren al desembre. A partir de desembre es va signar un conveni amb el CEBA 14121 de La Arena que permeté traslladar-hi 12 adolescents. El seguiment es feu a través de tres reunions virtuals.

També es va desenvolupar el pla d’intervenció familiar sobre el paper de la família en l’educació dels fills. Es varen dur a terme 38 visites entre abril i setembre de 2021 per manca d’assistència al CETPRO i al CEBA, per motius laborals, de malaltia física o mental, i problemes de connectivitat; així com per proporcionar eines d’integració familiar. Igualment, 73 adolescents varen rebre suport psicològic (51 dones i 12 homes) per problemes relacionats amb embarassos, dol, crisis familiars, violència, així com orientació per al projecte de vida, salut sexual i reproductiva, i canvis a l’adolescència. S’hi inclou també el suport a adults sobre habilitats parentals. Al mes de març de 2022 es varen dur a terme 66 visites familiars per verificar les matriculacions del curs 2022. Es varen fer 39 intervencions per restituir drets socials (salut, educació, derivacions en casos de violència sexual, suport emocional, processos judicials per manutenció, etc. A més a més, es varen impartir sessions de formació en el marc de quatre trobades familiars:

 • Reforç de la intel·ligència emocional a la família: celebrada el 21 i 28 de maig, amb 31 famílies assistents.
 • Construcció d’una convivència saludable: va tenir lloc els dies 19 i 25 de juny, amb 55 famílies.
 • Enfortiment dels vincles afectius segurs: 15 d’agost, amb 18 famílies participants.
 • Com parlar en família d’autoestima i sexualitat, celebrada el 3 de setembre, amb 16 famílies assistents.
 • Convivència entre iguals: va dur-se a terme els dies 11, 18 i 25 de novembre, amb tres famílies assistents
 • presencials i 16 famílies participants a les sessions virtuals (17 i 24 de novembre).
 • Promoció de la importància de l’educació (22 de març de 2022), amb 57 assistents (50 dones).

Respecte al diagnòstic sobre escletxes educatives i laborals entre dones i homes, es varen contractar els serveis d’una consultora externa, que va revisar la informació sobre el districte, en particular en referència a la situació escolar i laboral dels joves. Va fer les enquestes amb dos grups focals, un sobre educació i, l’altre, sobre l’àmbit laboral. Es va fer palès que no hi havia coordinació entre l’ajuntament, la unitat de gestió educativa i els centres educatius. El 7 de desembre es varen presentar els resultats de l’estudi a l’equip municipal i es va incorporar al pla de desenvolupament concertat del districte de La Arena, perquè es tingui en compte a les polítiques de desenvolupament que s’estableixin des de 2023 a 2026. Les principals conclusions del diagnòstic són, quant a l’educació, que els homes tenen més possibilitats d’accedir i romandre al sistema educatiu que les dones, per factors econòmics i culturals (les famílies dones prioritat a l’educació dels nins enfront de les nines si no poden assumir la despesa de tots els fills, perquè consideren que cal més estudis per fer feina fora de casa (les dones s’associen a les tasques de la llar), i també perquè les filles s’han d’ocupar dels germans petits). Aquestes circumstàncies s’agreugen a les zones rurals, on l’accés és més complicat també per als homes, perquè no hi ha centres d’educació secundària ni superior, per exemple, de manera que la despesa per a la família és més elevada i sovint no es pot assumir. També cal destacar que moltes famílies de La Arena tenen entre cinc i vuit fills, la qual cosa limita l’accés a l’educació (causat alhora per manca d’educació sexual, condicionants culturals i manca d’accés a mitjans de control de natalitat). D’altra banda, la taxa d’embarassos adolescents és molt elevada i és tant causa com conseqüència de l’abandonament escolar. Finalment, la dificultat d’accés a mitjans tecnològics també hi té un paper important. Malgrat tot, es pot verificar una reducció de l’escletxa entre els més joves, en comparació amb els adults. Pel que fa a les escletxes laborals, la població activa masculina supera la femenina tant en termes absoluts com percentuals. Hi ha moltes feines que tradicionalment han estat exercides per homes, de manera que tenen més oportunitats de trobar una ocupació remunerada. Quant als ingressos, per als joves la font de feina principal són les fàbriques envasadores de peix i les empreses exportadores de productes agrícoles (llocs de baixa qualificació i experiència), sense distinció de remuneració entre homes i dones. Les jdones s’integren cada vegada més al mercat de treball, però sovint en feines tradicionalment associades a les dones i de baixa remuneració, com ara treballadores de la llar; mentre que els homes troben feina a la pesca i el transport (sobretot taxis de moto).

Els adolescents que estudien al CETPRO de La Arena varen organitzar dues accions de sensibilització, en coordinació amb les autoritats i organitzacions comunitàries, per tal d’apoderar els participants com a organitzadors i coordinadors d’activitats, alhora que reflexionen sobre el valor de les tradicions i costums de la comunitat:

 1. Tradicions, costums i identitat a Loma Negra i Casagrande (6 d’agost de 2021). A Loma Negra participaren 13 adolescents (12 dones i un home); a Casagrande hi assistiren 10 joves (sis dones i quatre homes).
 2. Presentació de balls tradicionals i degustació de plats típics, i elaboració d’un collage de costums i tradicions (22 d’agost). Hi participaren 40 joves (30 dones i 10 homes).

Es varen dur a terme quatre reunions de coordinació per a l’execució del pla d’atenció integral als adolescents, en articulació amb el centre de formació integral dels adolescents (CEFODIA); 26 joves del programa de CANAT varen participar en la revisió sobre la salut física i psicològica; es va donar suport a la distribució d’aliments i a la celebració d’un passa carrers pel dia de la Joventut (23 de setembre), organitzat en el marc de l’atenció integral de l’adolescent, impulsat pel CEFODIA. A més durant el mes de març de 2022 es varen celebrar dues reunions, una per coordinar accions d’articulació amb l’oficina de joves del govern regional de Piura per crear el consell de la joventut del districte; l’altra per establir el procediment d’elecció dels membres d’aquest consell. Pel que fa al pla formatiu sobre polítiques públiques per a funcionaris, es varen impartir quatre sessions:

Conceptes elementals de gènere (20/10/2021), amb 16 assistents (9 dones).

Com fer transversal l’equitat de gènere a la gestió pública (27 d’octubre): hi assistiren 14 funcionaris (8 dones).

Incorporació de l’enfocament de gènere als serveis municipals (3/11/2021), amb treball en grups per àrees, en què participaren vuit funcionaris (6 dones).

Identificació de problemes amb perspectiva de gènere (10/11/2021), amb dos grups de treball: infants adolescents, en què participaren 15 funcionaris (7 dones).

Quant al Pla formatiu sobre equitat de gènere i drets dels infants per enfortir els funcionaris de La Arena, es varen impartir quatre tallers de formació:


Situació de les nines i adolescents a l’àmbit local i regional, que va tenir lloc el 20 d’agost per donar a conèixer el marc legal com a eina per posar en marxa la gestió amb enfocament de gènere. Es varen presentar les estadístiques, sobretot quant a embarassos adolescents i assassinats de dones a Piura el 2021; es varen analitzar les xifres de l’increment de la violència de gènere durant la pandèmia i es varen aclarir conceptes com sexe, gènere, divisió sexual del treball, igualtat de gènere i l’enfocament transversal. Hi participaren 18 representants de l’Ajuntament (7 dones i 11 homes).

Patrons culturals i estereotips de gènere, celebrat el 27 d’agost, en què es varen definir els conceptes sobre els rols i com s’estableixen i manifesten aquestes construccions culturals i s’analitzaren els estereotips més comuns. També es va explicar la importància de l’enfocament de gènere. Hi assistiren vuit dones i cinc homes.

Escletxes de gènere i relació amb els ODS en el marc dels drets dels infants i adolescents, que es va realitzar el 3 de setembre, amb una anàlisi de casos pràctics sobre la cultura masclista imperant a la zona. Hi participaren cinc dones i set homes.

Polítiques públiques com a eines per revertir la desigualtat de gènere, celebrat el 10 de setembre, centrat en la responsabilitat dels governs locals, regionals i diferents sectors, i l’ús de les polítiques públiques per combatre la desigualtat de gènere. Es varen identificar les principals escletxes de la província i el districte per incorporar-les als diagnòstics i prioritzar-les als instruments de gestió i els pressupostos corresponents (plans de desenvolupament local, pla estratègic institucional, pla operatiu, etc.). Finalment, es va analitzar l’organització interna municipal i es va proposar desenvolupar capacitats del personal tècnic per incorporar-hi l’enfocament de gènere. Hi assistiren nou dones i cinc homes.

Es va aconseguir que els funcionaris:


a) Coneguin el marc legal a l’àmbit nacional, regional i local, així com les eines necessàries per posar en marxa la gestió de l’enfocament de gènere.

b) Sàpiguen identificar i posar en evidència accions sexistes i patriarcals existents a la comunitat, reafirmades a través de patrons culturals.

c) Estiguin sensibilitzats sobre les escletxes de gènere existents i palesades a l’Agenda de gènere elaborada el 2020, i la relació amb els ODS i els drets dels infants i adolescents.

Finalment, en el marc del pla d’acció de defensa i promoció dels drets dels infants i adolescents de La Arena, es va establir un conveni entre CANAT i l’Ajuntament, i es va participar en diverses reunions convocades per la Mesa tècnica de cooperació interinstitucional: els dies 7 i 15 de febrer de 2022, per validar la fase estratègica del pla de desenvolupament concertat 2022-2030. El 2 de març de 2022 es reuní la comissió d’educació de la Mesa per analitzar la situació dels centres educatius per retornar a les classes presencials.


ODS


Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar