preloader logo

any 2021

Import Total
28.840,00€

Promoció de l'educació sobre alimentació i vida saludable a La Arena


Projecte de continuïtat que pretén reforçar el paper dels centres educatius com a espai de socialització i de reconeixement i exercici dels valors de ciutadania, mitjançant pràctiques que vinculen els estudiants a l’entorn social i polític en què viuen i els aproximen a l’exercici de la democràcia i la participació ciutadana. Atès que la manca de coneixements sobre hàbits alimentaris i de vida saludables afecta el desenvolupament físic i cognitiu de la població i la fa vulnerable davant les malalties, es proposa enfortir les capacitats dels docents i estudiants de 19 centres educatius, així com de joves dirigents comunitaris i de funcionaris municipals de La Arena en aquests àmbits i se’ls proporcionaran eines i estratègies per promoure entre la ciutadania hàbits de vida saludable. Paral·lelament, es durà a terme un diagnòstic sobre la cultura alimentària i hàbits de vida saludable al municipi. A més a més, els 30 joves dirigents comunitaris i els funcionaris rebran formació específica i participaran en intercanvis sobre lideratge, habilitats socials i formulació d’accions cíviques relacionades amb la salut. Igualment, s'oferirà formació a 339 professors de la xarxa dels centres d'autoeducació docent (CAD) sobre habilitats socials, democràcia i ciutadania, i es donarà suport a l’elaboració de projectes innovadors als centres. En total, se’n beneficiaran directament 339 docents, 442 estudiants, 30 joves dirigents comunitaris i 20 funcionaris municipals.

Objetius

 • Fomentar la participació dels docents i estudiants en la generació de propostes ciutadanes per a la promoció d'una cultura nutricional i vida saludable.
 • Enfortir les habilitats, actituds, competències i coneixements dels estudiants per promoure accions ciutadanes a l'àmbit de la salut.
 • Reforçar la xarxa de docents per desenvolupar propostes pedagògiques relacionades amb la salut.
 • Enfortir les capacitats dels funcionaris responsables de la gestió del sector educatiu.

Activitats

 1. Realització de dues sessions per a l'elaboració del diagnòstic sobre hàbits alimentaris i saludable per a estudiants i dirigents comunitaris; docents; i funcionaris municipals respectivament.
 2. Sistematització i redacció del diagnòstic.
 3. Realització de dues sessions sobre pensament i opinió crítica relacionats amb hàbits alimentaris per a docents i per a estudiants, respectivament.
 4. Realització de dues sessions sobre hàbits alimentaris i de vida saludables per a estudiants, per a docents i per a funcionaris municipals, respectivament.
 5. Realització de dues sessions sobre estratègies de promoció ciutadana d'hàbits de vida saludables per a estudiants, per a docents i per a funcionaris municipals, respectivament.
 6. Realització de dues sessions de formació sobre elaboració de materials per promoure hàbits saludables per a estudiants, docents i funcionaris, respectivament.
 7. Realització de dues sessions sobre l'aplicació de noves tecnologies a la promoció d'hàbits de vida saludables per a estudiants, docents i funcionaris respectivament.
 8. Celebració d'una jornada per elaborar continguts i materials per a una campanya de promoció d'hàbits saludables per a docents i per a estudiants.
 9. Desenvolupament de tres campanyes de promoció d'hàbits saludables per a 1.710 estudiants.
 10. Celebració de dues jornades de recollida d'experiències i una d'intercanvi.
 11. Realització de tres tallers de formació i dos cursos virtuals per a 30 joves dirigents comunitaris sobre hàbits de vida saludables. 
 12. Realització de vuit cursos i 16 tallers virtuals sobre pedagogia per a 339 docents.
 13. Elaboració de cinc guies pedagògiques sobre realització d'accions de promoció de bons hàbits de vida.
 14. Suport a 19 activitats de promoció de bons hàbits (seguiment, recull i intercanvi d'experiències) per a 339 docents.
 15. Celebració d'una jornada d'elaboració de projectes innovadors als centres educatius.
 16. Celebració d'una fira de presentació dels projectes innovadors i avaluació del projecte.
 17. Realització de vuit cursos i 16 tallers virtuals sobre promoció ciutadana d'hàbits saludables per a 20 funcionaris municipals.

Resultats assolits

En primer lloc, es varen celebrar reunions per presentar les activitats del projecte en el marc del Consell participatiu d’educació i coordinar-les amb els directius de la Unitat de gestió educativa local (UGEL).Igualment, es varen signar convenis amb les autoritats del municipi, UGEL, Direcció regional d’educacióde Piura i els centres educatius.

El 19 de maig es va dur a terme una reunió de coordinació amb 20 docents dels set centres d’educació secundària participants (14126 de la comunitat de Vichayal; JoséAntonio Encinas de Loma Negra; Divino Maestro de Chatito; Ricardo Palma de Casagrande; AlejandroSánchez Arteaga de Sincape; i Dora Jacinta Zapata de Zegarra de Río Viejo Norte) per revisar el context,les estratègies i el pla de treball del projecte.

El 21 de maig va tenir lloc el primer taller adreçat als dirigents estudiantils, de forma telemàtica, perdonar a conèixer les pautes del programa de formació i es dugué a terme un diagnòstic participatiu. Hi assistiren 50 joves, 16 dels quals eren al·lotes. La segona sessió es va celebrar el 18 de juny, amb 62 participants (19 al·lotes) i es va centrar en la convivència als centres educatius: es va elaborar un diagnòstic i es reflexionà sobre les bases per a una convivència saludable. Els estudiants varen proposar iniciar una campanya de prevenció de l’assetjament escolar.

Els mesos de juny juliol i agost els participants en aquests tallers varen dur a terme 14 sessions de rèplica als seus centres educatius, de manera que arribaren a 258 alumnes. Les sessions varen centrar-se en el diagnòstic sobre vida saludable, la prevenció de l’assetjament escolar i el pensament crític.

D’altra banda, els dies 7 i 16 de juliol es varen impartir dues sessions sobre pensament crític, elaboració d’hipòtesis i opinió crítica, en què participaren 58 estudiants líders (21 al·lotes) i 65 (22 dones), respectivament. Les pràctiques se centraren en el tema dels hàbits alimentaris.

El 13 d’agost es va impartir la primera sessió a càrrec del responsable del centre de salut de La Arena sobre la planificació de l’alimentació, hàbits saludables, criteris de preparació dels aliments. Hi participaren 60 joves estudiants (18 al·lotes). Es va posar en marxa una campanya de prevenció de l’assetjament escolar, mitjançant tallers, elaboració de cartells i difusió del protocol per denunciar els casos d’assetjament i promoure l’atenció als afectats.

Es varen impartir cursos per als joves de les comunitats sobre alimentació sana, autoestima i gènere, entre maig i agost de 2022, als quals assistiren 56 persones (30 dones), en coordinació amb el Centre deformació integral dels adolescents (CEFODIA). Pel que fa als cursos en format virtual (drets humans equitat de gènere), s’hi matricularen 25 joves. En una segona fase l’alumnat va replicar les formacions rebudes entre els companys i companyes del seu institut. D’aquesta manera s’ha pogut arribar a 468 estudiants de set instituts del districte de La Arena.

Quant a la formació de docents, es varen impartir sis cursos en format virtual els temes dels quals esvaren triar amb relació als ODS proposats al projecte: animació de la lectura a educació infantil (47matriculats); educació ambiental a l’aula (38 matriculats) ; violència i discriminació a les aules (37matriculats); estratègies d’innovació pedagògica (45 matriculats); llenguatge igualitari (33 matriculats); educació emocional (48 matriculats).

Del total de docents matriculats, 123 varen acabar amb èxit els cursos.

Igualment, es varen impartir els tallers de formació dels cursos virtuals, que s’adrecen a les tutores i promotores del projecte:

 • Criteris per desenvolupar els cursos i ús de la plataforma virtual (2/05/2022), amb 10 assistents.
 • Orientació i ús de la plataforma virtual (10/05/2022), amb 15 participants.
 • Balanç de participació en cursos virtuals (15/08/2022), amb 9 assistents.

Paral·lelament, es varen impartir cursos per reforçar les capacitats dels docents, a l’àmbit de la promoció d’una vida saludable:

 • Estratègies de salut mental per a la vida saludable (1/08/2022) per al centre Divino Maestro de Chatito, amb 35 participants (virtual).
 • Enfocament formatiu social i avaluació d’aprenentatges (2/08/2022) amb 35 assistents del centre Divino Maestro de Chatito (virtual).
 • Estratègies de salut mental per a la vida saludable (3/08/2022) al centre María Auxiliadora de la comunitat 13 d’abril, amb 24 participants.
 • Enfocament formatiu social i avaluació d’aprenentatges (4/08/2022) al centre María Auxiliadora de la comunitat 13 d’abril, amb 23 assistents.
 • Enfocament formatiu social i avaluació d’aprenentatges (4/08/2022) per al centre Alejandro Sánchez Arteaga de la comunitat de Sincape, amb 50 participants (virtual).
 • Enfocament formatiu social i avaluació d’aprenentatges (5/08/2022) al centre 15493 de la comunitat Montegrande, amb cinc assistents.

Es va realitzar un diagnòstic sobre vida saludable a les escoles secundàries del districte de La Arena.  A més a més, es varen dur a terme tres sessions per elaborar guies de promoció de la ciutadania a l’àmbit de la vida saludable i hàbits alimentaris. A partir de la informació recollida es va elaborar la publicació:“Promoción de una vida saludable desde las Escuelas”. Es va incentivar la participació dels estudiants alFòrum juvenil de La Arena, celebrat el 13 de juny sobre els problemes dels joves: hi assistiren representants dels centres Divino Maestro, COTAM i Alejandro Sánchez Arteaga. S’hi presentà també la conclusió del treball desenvolupat pels estudiants.

S’han dut a terme tres tallers en format virtual per a l’elaboració de projectes innovadors orientats a promoure hàbits saludables:

 • Com innovar: formulació de projectes d’innovació a educació infantil, amb 68 participants (21/04/2022).
 • Informe del projecte innovador per a educació primària i secundària (5/05/2022), amb 48 assistents.
 • Jornada de reflexió sobre projectes innovadors per a educació primària i secundària (26/05/2022) amb 52 participants.

Després de la formació es van acompanyar els docents en l’elaboració de projectes innovadors. Al finalde programa es van presentar 12 projectes en una feria de projectes innovadors i dos han estat seleccionats per a rebre suport institucional en la seva implementació.

Es varen dur a terme fòrums institucionals temàtics, en els quals participaren un centenar de docents:

 • 25 de març: Planificació curricular i educació popular
 • 29 d’abril: dia del treball i dia de la mare en el context polític actual.
 • 27 de maig: feina docent i currículum.
 • 1 de juliol: dia del mestre en el context polític actual.
 • 4 d’agost: Un any després, com va l’educació.
 • 31 d’agost: Governs regionals i locals davant l’emergència educativa

Les promotores varen fer el seguiment dels centres i els lliuraren materials de suport: 12 cartilles educatives per a estudiants, 5 per a docents i 10 guies de gestió de les emocions per a cada centre educatiu participant. Als centres d’educació infantil es varen donar 50 exemplars respectivament d’una guia sobre l’aplicació pedagògica del joc; sobre la relació del joc amb el desenvolupament del pensament crític, la creativitat i la identitat cultural; i sobre eines lúdiques per treballar a l’aula. Igualment es varen lliurar 20 exemplars de propostes didàctiques.

Tres funcionaris municipals de La Arena i especialistes educatius de la Unidad de Gestió Educativa del ministeri (UGEL) varen participar activament en les sessions de formació organitzades per la IPP al llarg del projecte i en les jornades de projectes innovadors i de líders escolars.


ODS


Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar el seu contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, premi "Configurar".

Acceptar Tancar Configurar